Studiestartsstöd

Är du mellan 25-56 år, arbetslös och saknar utbildning från grundskolan eller gymnasiet? Från och med 2 juli 2017 kan du ansöka om ett nytt studiebidrag - Studiestartsstöd.

Studiestartsstödet är ett nytt studiestöd som ska ge fler personer möjlighet att utbilda sig för att komma ut på arbetsmarknaden. Tanken med det nya stödet är att det ska fungera som en startmotor för att komma igång med studier på Komvux eller Folkhögskola och få gymnasiekompetens.

Hur mycket kan jag få i studiestartsstöd?

Med studiestartsstödet kan du läsa på grundskole- eller gymnasienivå med ett bidrag på ungefär 8 500 kronor per fyra veckor. Det är till för att du som är arbetslös ska kunna börja studera, för att i förlängningen få ett jobb.

Du kan få stödet under maximalt 50 veckor för heltidsstudier. Du kan även studera i långsammare takt, 50 procent i 100 veckor eller 75 procent i 67 veckor. Bidraget är något högre än det genomsnittliga aktivitetsstödet, men lägre än studiemedlen.

Villkor

Du behöver uppfylla dessa villkor:

  • Du är mellan 25-56 år
  • Du har varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader
  • Du har kort tidigare utbildning, ej gymnasiekompetens
  • Du har ett stort behov av utbildning för att kunna få ett arbete
  • Du har inte haft studiestöd under de senaste tre åren

Kommunen gör alltid en individuell prövning av om du tillhör målgruppen för studiestartsstödet utifrån din ålder, tidigare utbildning och behov av utbildning.

Pengarna till Studiestartsstödet är begränsade vilket innebär att du kan få avslag även om du tillhör målgruppen.

Hur ansöker jag?

Om du är intresserad av studiestartsstödet och uppfyller kriterierna ovan så bokar du en tid hos en Studie-och yrkesvägledare. Observera att nya tider läggs ut varje onsdag eftermiddag, så finns inga lediga tid så tittar du igen onsdagar under eftermiddagen. Här kan du boka tid:

Studie- och yrkesvägledning - Sundbybergs stad

Senast uppdaterad 16 maj 2022