Prövning

Om du saknar betyg i ett ämne och behöver komplettera eller om du vill läsa upp ditt gymnasiebetyg kan du göra en prövning.

En prövning innebär att du på egen hand läser in ett ämne enligt kursplanen och gör ett prov. Provet kan bestå av både skriftliga och muntliga delar. I vissa ämnen ingår laborationer eller praktiska moment. Proven testar samtliga kursmål enligt Skolverkets kurs eller ämnesplan. Läraren som ska genomföra prövningen kontaktar dig efter att du gjort din ansökan och betalat in prövningsavgiften. Kursplaner och betygskriterier hittar du på Skolverkets hemsida.

Anmälan till prövning

Anmälan till prövning görs på särskild blankett som i första hand skickas per post, mail eller lämnas i vår brevlåda.

Anmäl dig till prövningPDF

En prövning kostar 500 kronor per kurs om du redan har ett betyg i kursen eller saknar betyg helt. Om du har fått ett F i betyg behöver du ej betala dock krävs en anmälan till prövning.

Betald avgift återbetalas ej förutom vid sjukdom. Läkarintyg krävs. Observera att avgiften endast gäller för den termin du anmäler dig på. Tillsammans med anmälan ska du bifoga kvitto på betald avgift och kopior på tidigare betyg. Anmälningsblanketten hittar du till höger på sidan. Du kontaktar själv skolor och bokar din prövning.

Prövningsavgiften betalas in till bankgiro. På inbetalningskortet ska du ange vilken kurs eller kurser prövningen gäller samt namn och personnummer och vilken skola du vill göra prövningen hos.

  • För prövning under hösten är sista anmälningsdag den 15 september
  • För prövning under våren är sista anmälningsdag den 15 februari

För ytterligare information kontakta vuxenutbildningen@sundbyberg.se.

Senast uppdaterad 8 maj 2020