Lärvux

Komvux som särskild utbildning är kommunens vuxenutbildning för personer över 20 år som har utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada.

Komvux som särskild utbildning är till för dig som saknar, behöver förbättra eller komplettera din utbildning. Komvux som särskild utbildning ger kunskaper motsvarande de som ges i den obligatoriska särskolan (träningsskola och grundsärskola) och i gymnasieskolans nationella program. En individuell studieplan görs i samarbete mellan elev och lärare. Studierna är kostnadsfria. Den som förlorar arbetsinkomst kan söka ersättning från SIUS.

Ansöka till komvux som särskild utbildning

Undervisningen bedrivs av Komvux Rosenlund. De erbjuder alla grundsärskolans och flera av gymnasiesärskolans kurser.

Ansök till komvux som särskild utbildning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 29 september 2022