Terminstider och ledighet gymnasiet

Läsårsdata för eleverna 2019/2020

Hösttermin 2019


Läsårets första dag

19 augusti

Höstlov

28 oktober–1 november, vecka 44

Höstterminens sista dag

19 decemberVårtermin 2020

Vårterminens första dag

8 januari

Sportlov

24 februari–28 februari, vecka 9

Påsklov

6 april–9 april, vecka 15

Lovdag

1 maj

Lovdag Kristi himmelsfärdsdag

22 maj

Läsårets sista dag

9 juni


Terminstider 2020/2021

Hösttermin 2020


Läsårets första dag

18 augusti

Höstlov

26 oktober-30 oktober, vecka 44

Höstterminens sista dag

18 december

Vårtermin 2021


Vårterminens första dag

12 januari

Sportlov

1 mars-5 mars, vecka 9

Påsklov

6 april-9 april, vecka 14

Lovdag Kristi himmelsfärdsdag

14 maj

Läsårets sista dag

11 juni

Studiedagar

Utöver lovdagarna lägger skolorna ut fem studiedagar för planering och fortbildning av lärare. Skolorna bestämmer när studiedagarna ligger och det kan skilja sig mellan skolorna, ofta används studiedagarna för att göra hela höstlovsveckan ledig.  

Ansökan om ledighet

Ansökan om ledighet görs på respektive skola med blanketten Ledighetsansökan som du kan ladda ner från länken under Relaterat innehåll. Tänk på att ta reda på vad som kan läsas in före, under eller efter ledigheten för att ditt barn inte ska komma efter i skolarbetet.

Senast uppdaterad 14 januari 2020