Terminstider och ledighet gymnasiet

Läsårsdata för eleverna 2018/2019

Hösttermin 2018


Läsårets första dag

20 augusti

Höstlov

29 oktober–2 november, vecka 44

Höstterminens sista dag

21 decemberVårtermin 2019

Vårterminens första dag

8 januari

Sportlov

25 februari–1 mars, vecka 9

Påsklov

15 april–22 april, vecka 16

Lovdag

1 maj

Lovdag Kristi himmelsfärdsdag

30 maj

Lovdag

31 maj

Lovdag Sveriges nationaldag

6 juni

Läsårets sista dag

11 juni

 

Första skoldagen på läsåret 2019/2020 för eleverna är den 19 augusti.

Studiedagar

Utöver lovdagarna lägger skolorna ut fem studiedagar för planering och fortbildning av lärare. Skolorna bestämmer när studiedagarna ligger och det kan skilja sig mellan skolorna, ofta används studiedagarna för att göra hela höstlovsveckan ledig.  

Ansökan om ledighet

Ansökan om ledighet görs på respektive skola med blanketten Ledighetsansökan som du kan ladda ner från länken under Relaterat innehåll. Tänk på att ta reda på vad som kan läsas in före, under eller efter ledigheten för att ditt barn inte ska komma efter i skolarbetet.

Senast uppdaterad 10 april 2019