SL terminskort och skolskjuts

Gymnasieelever som har längre resväg än sex kilometer mellan sin folkbokföringsadress och skola har enligt skollagen rätt till reseersättning.

Elever som bor i Sundbyberg och går i gymnasieskola i Stockholms län får SL:s terminskort, dagkort. Terminskortet får eleven av sin gymnasieskola. I de flesta fall delas det ut på elevens första dag varje termin.

Elever på gymnasiesärskolan har möjlighet att ansöka om skolskjuts och bedömning görs i varje enskilt fall.

Du ansöker om skolskjuts genom vår skolskjutsportal.

Riktlinjer för skolskjuts i Sundbybergs stadPDF

Vårdnadshavare

I vårdnadshavarportalen hittar du information om ditt barns skolskjuts. Det gäller exempelvis beslut, tider och datum.

Vårdnadshavarportallänk till annan webbplats

Entreprenör och skola

Logga in på skolskjuts.se/loginlänk till annan webbplats. Välj roll i menyn överst.

Senast uppdaterad 21 juli 2020