SL terminskort och skolskjuts

Gymnasieelever som har längre resväg än sex kilometer mellan sin folkbokföringsadress och skola har enligt skollagen rätt till reseersättning.

Elever som bor i Sundbyberg och går i gymnasieskola i Stockholms län får SL:s terminskort, dagkort. Terminskortet får eleven av sin gymnasieskola. I de flesta fall delas det ut på elevens första dag varje termin.

Sundbybergs stad bekostar normalt inte skolskjuts. Undantag görs bara vid särskilda omständigheter och efter särskild prövning, efter ansökan från elevens förälder. Om man valt att gå i skola utanför kommunen eller om man flyttar räknas inte som särskilda omständigheter.

Du ansöker om skolskjuts genom vår skolskjutsportal.

Riktlinjer för skolskjuts i Sundbybergs stadPDF

Vårdnadshavare

I vårdnadshavarportalen hittar du information om ditt barns skolskjuts. Det gäller exempelvis beslut, tider och datum.

Vårdnadshavarportallänk till annan webbplats

Entreprenör och skola

Logga in på skolskjuts.se/loginlänk till annan webbplats. Välj roll i menyn överst.

Senast uppdaterad 23 juli 2019