Löfströms gymnasium preparandutbildningen

Preparandutbildningen

För dig som vill vidare


Programmet är ettårigt och syftar till att antagna elever ska bli behöriga till fortsatta studier på nationellt program.

Den individuella studieplanen består nästan uteslutande av grundskoleämnen. S:t Martins gymnasium tillämpar flexibelt avslut på alla våra program men det är framförallt på preparand som eleverna får störst nytta av det. Vi kan lägga in extra timmar i just det ämne som du behöver. Det innebär att eleverna kan uppnå behörighet och börja på sin önskade skola när som helst under läsåret – när de nått kunskapskraven i de behörighetsgivande ämnena

Den individuella studieplanen - dina mål

På S:t Martins arbetar vi med fokus på dig som elev, utifrån dina personliga mål och förväntningar. Vi utformar en individuell studieplan i samråd med dig när du börjar hos oss. Du träffar då vår studie- och yrkesvägledare på ett inskrivningssamtal, för att få så goda förutsättningar som möjligt att lyckas med dina studier och din personliga utveckling.

Vi arbetar utifrån dina förutsättningar för att du ska bli behörig till just det gymnasieprogram och den skola du önskar. Samtidigt som du läser de kurser du saknar från högstadiet har du möjlighet att läsa utvalda gymnasiekurser för att förbättra dina möjligheter att komma in på ett bra sätt i ditt kommande gymnasieprogram.

 

Senast uppdaterad 25 september 2018