Introduktionsprogram

Välkommen till våra introduktionsprogram. Programmen vänder sig till elever som saknar behörighet till de nationella programmen i gymnasieskolan. Syftet är att förbereda eleverna till annan gymnasieutbildning eller arbete.

S:t Martins gymnasium står aldrig still utan förbättrar ständigt vårt arbetssätt. Just nu arbetar introduktionsprogrammen tematiskt utifrån läroplansmålen i fyra till femveckorsperioder samt ämnesövergripande när det gynnar eleven. Planeringen ser sedan olika ut beroende på språknivå och vilka ämnen eleven har i sin individuella studieplan.​
Vi ser även studiehandledningen som en viktig faktor till framgång och har som mål att erbjuda alla elever hjälp på sitt modersmål

Vill du veta mer om hur den svenska skolan fungerar läs på: www.utbildningsguiden.skolverket.se/ Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa på svenska, arabiska, persiska, polska, somaliska och thailändska.

Senast uppdaterad 13 december 2021