Elevinformation

Som elev på S:t Martins gymnasium får du SL-kort och lunch varje dag. På denna sida kan du också hitta läsårsdata och information om ledighet och sjukanmälan.

Sjukanmälan

Frånvaroanmälan görs direkt i Vklass alternativt på telefonnummer 010-888 70 50 innan klockan 08.00 samma dag. Frånvaroanmälan ska göras varje dag som du är frånvarande.

För elev som inte är 18 år ska vårdnadshavare sjukanmäla.

Lunch

Skollunch äter vi i skolans nya fräscha skolmatsal.

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan ska vara beviljad minst en vecka innan ledigheten börjar. Du kontaktar själv dina lärare för att få skoluppgifter så att du inte missar något. Blanketten lämnas till din mentor för yttrande. Därefter lämnar mentorn blanketten till rektor för beslut.

Studiemedel CSN

Studiebidraget är 1250 SEK/månad. Du behöver inte ansöka om studiebidraget utan det betalas ut automatiskt efter det att du fyllt 16 år. Studiebidraget betalas ut 9 månader/år. Om du är myndig betalas det ut i ditt namn, annars till vårdnadshavare. När du ska fylla 20 år behöver du själv ansöka om studiebidrag.

Frånvaro och indraget studiemedel

För dig som är elev innebär det att

  • Ditt studiemedel dras in om du har ogiltig frånvaro/skolk några enstaka timmar varje månad.
  • Vid längre sjukfrånvaro, mer än 1 vecka och/eller upprepad sjukfrånvaro så ska läkarintyg lämnas till skolan.

För dig som vårdnadshavare till ungdom på gymnasium innebär indraget CSN

  • Det indragna studiebidraget påverkar bostadsbidrag, flerbarnstillägg, försörjningsstöd och andra eventuella ersättningar dras in. CSN samkör dataregister med Försäkringskassan.

Vad händer när skolan rapporterar en elev till CSN vid otillåten frånvaro?

  • Skolan rapporterar till CSN, inget särskilt varningsbrev skickas till elev eller vårdnadshavare.
  • CSN skickar ett brev till eleven (gäller myndig elev) eller vårdnadshavare.
  • CSN fattar beslut och stoppar utbetalning
  • Skolan följer upp elevens frånvaro efter 2 veckor
  • Då eleven åter är heltidsstuderande justeras kommande utbetalningar av CSN

Ytterligare information www.CSN.se Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdatum för prövning

Ansökan ska skrivas på blankett för ansökan av prövning och lämnas till rektor.

Vår vision

Alla elever på S:t Martins gymnasium ska känna sig trygga. Ingen form av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling får förekomma. Alla elever och all personal ska ta ansvar för att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Läs mer om hur vi tänker kring mobbing och kränkande handlingar i vår likabehandlingsplan. Du kan också läsa om vår handlingsplan mot droger.

Senast uppdaterad 31 mars 2022