Kommunalt aktivitetsansvar 16-19 år

Vill du börja plugga igen men vet inte vilken utbildning du ska välja?

Vill du få stöd i att söka jobb? Funderar du på att hoppa av din gymnasieutbildning? Känner du någon Sundbybergs-ungdom som behöver hitta sin väg tillbaka till skolan eller komma ut på arbetsmarknaden? Kontakta i så fall oss som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret!

Du som varken studerar eller arbetar, är mellan 16-19 år och har gått ut grundskolan, men saknar gymnasieexamen, omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Det betyder att kommunen enligt lag har ansvar för att ha kontakt med dig och du har möjlighet att ta del av stöd och aktiviteter som gör att du kommer vidare i livet (Skollagen 29 kap. 9§). Tillhör du den här målgruppen kommer vi att försöka nå dig. Du är förstås även välkommen att kontakta oss. Det gäller också dig som är mellan 20-24 år.

Genom oss kan du få ta del av aktiviteter från kommunens arbetsmarknadsenheter. Vi kan erbjuda dig information, fördjupad vägledning och kompetenshöjande insatser såsom studie- och yrkesvägledning och praktik. Tillsammans hittar vi den lösning som passar bäst för dig just nu.

Senast uppdaterad 17 december 2018