Välja skola

Ansökan om skolplacering görs i början av varje kalenderår. Information skickas ut till dig som har ett barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 nästkommande höst.

Välja skola vid inflyttning

Om du flyttar in till Sundbyberg och vill ha skolplats ska du göra en ansökan i e-tjänsten för förskola och skola. Du loggar in med bank-id.

Har du inte bank-id finns en blankett för ansökan.

Om du ännu inte är folkbokförd i Sundbyberg behöver du mejla en kopia på köpe-/hyreskontrakt till barn- och utbildningsförvaltningen.

Välja skola till förskoleklass och åk 7

Mellan 3 och 21 februari 2020 är det dags att välja skola i Sundbybergs stad.

Läs mer i foldern Välja skola 2020PDF

Information om att välja skola kommer att mejlas ut till dig som har ett barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 nästkommande höst.

Skolorna har informationsträffar veckorna innan enligt följande:

Informationsmöten inför val till förskoleklass

DatumPlatsTid
14 januariÖrskolan18-19
16 januariUrsvikskolan18-19
20 januariGrönkullaskolan S16-18
20 januariGrönkullaskolan M16-18
21 januariDuvboskolan18-19
23 januariKymlingeskolan18-19
25 januariÄngskolan F-610-11.30
28 januariLilla Alby skola18-19.30

Vittraskolankontakta direkt

Älvkvarnsskolankontakta direkt


Informationsmöten inför val till årskurs 7

DatumPlatsTid
18 januariÄngskolan 7-910-12
22 januariGrönkullaskolan 7-9 (Rissnehuset)16.30-18

Internationella Engelska skolankontakta direkt

Kulturamakontakta direkt

Viktor Rydberg Sundbybergkontakta direkt

Vittraskolankontakta direkt


Älvkvarnsskolan

kontakta direkt

Om du inte väljer

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för att alla skolpliktiga barn (årskurs F-9) har en skolplacering. Skulle du som förälder inte göra något val, får ditt barn ändå en skolplacering. Det gäller också om valet inte är giltigt av någon anledning, till exempel om en av två vårdnadshavare inte godkänt valet.

Relativa närhetsprincipen

Ditt barn är garanterad en plats i en kommunal skola i Sundbyberg. Grundregeln är att ditt barn placeras utifrån önskemål om skola.

Räcker inte platserna till används något som kallas den relativa närhetsprincipen. Den innebär att avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till alternativa skolor i närheten.

Meningen är att göra det möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. Om två elever har valt samma skola och bara en av eleverna kan beredas plats, så har den elev företräde som har längst skolväg till övriga alternativ.

Exempel närhetsprincipen: Två elever (Elev A och elev B) väljer samma skola (Skola X) som är närmast hemmet för båda eleverna. Elev B placeras i skola X då eleven har relativt närmast till den skolan. Det skulle annars bli orimligt långt för elev B till skola Y.

Senast uppdaterad 17 januari 2020