Välja skola

Valet av skola till förskoleklass och årskurs 7 till hösten är nu avslutat. Besked om placering kommer under våren.

Urval till de kommunala skolorna

En elev ska, så långt det är möjligt, placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Ett exempel på en situation när kommunen måste frångå en elevs vårdnadshavares önskemål kan vara när en skola är full.

Urvalsregler för skolval till förskoleklass

När fler vårdnadshavare valt en skola än vad det finns platser måste kommunen prioritera bland eleverna vars vårdnadshavare valt skolan.

Bland elever som ska börja förskoleklassen görs prioriteringen utifrån följande urvalsprinciper;

  1. Syskonförtur för de elever som kommer ha ett syskon som är placerat i årskurs F-6 på skolan under det kommande läsåret (gäller endast om barnen är folkbokförda på samma adress)
  2. Relativ närhet
  3. Lottning

Urvalsregler för skolval till årskurs 7

När fler vårdnadshavare valt en skola än vad det finns platser måste kommunen prioritera bland eleverna vars vårdnadshavare valt skolan.

Bland elever som ska börja sjunde klass görs prioriteringen utifrån följande urvalsprinciper;

  1. Relativ närhet
  2. Lottning

Placeringar för elever som inte har gjort ett aktivt val eller som inte får något av sina val

De elever som inte gjort något val eller de som inte får något av sina val har rätt att bli placerade i en skola nära hemmet. Det betyder:

  • högst tre kilometer från elevens folkbokföringsadress för de som ska börja förskoleklass
  • fem kilometer för de som ska börja sjunde klass.

Elever som redan har en skolplacering i årskurs 7 deltar inte i skolvalet

Skolvalet inför årskurs 7 är till för de elever som går på en skola som inte erbjuder årskurs 7. Detta innebär att de elever som har en placering på en skola som erbjuder årskurs 7 redan har en placering och deltar därför inte i skolvalet.

När får jag veta vilken skola mitt barn fått plats på?

Besluten gällande skolvalet för förskoleklass och åk 7 har skickats ut. Besluten sänds via sms/mejl eller via post beroende på vilken skolplacering eleven har fått.

Om du har fått placering på en skola utanför kommunen eller på en fristående skola ska du meddela detta till bou@sundbyberg.se.

Efter skolvalet kan det frigöras platser på vissa skolor. Är du inte nöjd med tilldelad placering kan du ansöka om skolbyte. Det går bra att skicka ansökan så fort du har fått beslut om skolplaceringen. Ansökningarna kommer att handläggas under vecka 21 och 22 och i en andra omgång under vecka 32 och 33.

Relativa närhetsprincipen

Ditt barn är garanterad en plats i en kommunal skola i Sundbyberg. Grundregeln är att ditt barn placeras utifrån önskemål om skola.

Räcker inte platserna till används något som kallas den relativa närhetsprincipen. Den innebär att avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till alternativa skolor i närheten.

Meningen är att göra det möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. Om två elever har valt samma skola och bara en av eleverna kan beredas plats, så har den elev företräde som har längst skolväg till övriga alternativ.

Exempel närhetsprincipen: Två elever (Elev A och elev B) väljer samma skola (Skola X) som är närmast hemmet för båda eleverna. Elev B placeras i skola X då eleven har relativt närmast till den skolan. Det skulle annars bli orimligt långt för elev B till skola Y.

Exempel närhetsprincipen: Två elever (Elev A och elev B) väljer samma skola (Skola X) som är närmast hemmet för båda eleverna. Elev B placeras i skola X då eleven har relativt närmast till den skolan. Det skulle annars bli orimligt långt för elev B till skola Y.

Senast uppdaterad 27 maj 2021