Välja skola

Ansökan om skolplacering görs i början av varje kalenderår. Information skickas ut till dig som har ett barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 till hösten.

Skolvalet till hösten 2020 är nu avslutat. Om du fått placering på en kommunal skola men är missnöjd kan du ansöka om att byta skola. Om du går på en fristående skola och vill ha plats på en kommunal skola så ansöker du via vår e-tjänst alternativt blankett om skolplacering/skolbyte.

Välja skola vid inflyttning

Om du flyttar in till Sundbyberg och vill ha skolplats ska du göra en ansökan i e-tjänsten för förskola och skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du loggar in med bank-id.

Har du inte bank-id finns en blankett för ansökan.

Om du ännu inte är folkbokförd i Sundbyberg behöver du mejla en kopia på köpe-/hyreskontrakt till barn- och utbildningsförvaltningen.

Välja skola till förskoleklass och åk 7

Ska ditt barn börja förskoleklass eller årskurs 7 väljer du skola i början av kalenderåret. Val till årskurs 7 kan bara göras om ditt barn inte går på en skola som erbjuder åk 7.

Information om att välja skola mejlas ut till dig som har ett barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 kring årsskiftet inför skolvalet.

Om du inte väljer

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för att alla skolpliktiga barn (årskurs F-9) har en skolplacering. Skulle du som förälder inte göra något val, får ditt barn ändå en skolplacering. Det gäller också om valet inte är giltigt av någon anledning, till exempel om en av två vårdnadshavare inte godkänt valet.

Relativa närhetsprincipen

Ditt barn är garanterad en plats i en kommunal skola i Sundbyberg. Grundregeln är att ditt barn placeras utifrån önskemål om skola.

Räcker inte platserna till används något som kallas den relativa närhetsprincipen. Den innebär att avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till alternativa skolor i närheten.

Meningen är att göra det möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. Om två elever har valt samma skola och bara en av eleverna kan beredas plats, så har den elev företräde som har längst skolväg till övriga alternativ.

Exempel närhetsprincipen: Två elever (Elev A och elev B) väljer samma skola (Skola X) som är närmast hemmet för båda eleverna. Elev B placeras i skola X då eleven har relativt närmast till den skolan. Det skulle annars bli orimligt långt för elev B till skola Y.

Senast uppdaterad 1 juni 2020