Välja skola - frågor och svar

I Sundbyberg finns ett brett utbud av både kommunala och fristående skolor. I januari eller februari varje år lämnas önskemål om förskoleklass eller årskurs 7 till våra skolor i Sundbyberg.

1. Vilken skola får mitt barn plats på i förskoleklass?

Alla elever som är folkbokförda i Sundbyberg har en garanterad plats i en kommunal skola i Sundbyberg.

Huvudregeln är att alla elever ska få plats på någon av de skolor som vårdnadshavarna har valt. Alla förstahandsval ska så långt som möjligt tillgodoses. När det finns fler sökande till en skola än vad det finns platser måste ett urval bland eleverna göras.

Urvalsprinciperna följer av grundskole- och gymnasienämndens beslut:

  1. Syskonförtur
  2. Relativ närhet
  3. Lottning

Alla elever i förskoleklass har rätt att gå i en skola som ligger inom tre kilometer från sitt hem.

2. Vilken skola får mitt barn plats på i årskurs 7?

Alla elever som är folkbokförda i Sundbyberg har en garanterad plats i en kommunal skola i Sundbyberg.

Huvudregeln är att alla elever ska få plats på någon av de skolor som vårdnadshavarna har valt. Alla förstahandsval ska så långt som möjligt tillgodoses. När det finns fler sökande till en skola än vad det finns platser måste ett urval bland eleverna göras.

Urvalsprincip följer av grundskole- och gymnasienämndens beslut:

  1. Relativ närhet
  2. Lottning

Alla elever i årskurs 7 har rätt att gå i en skola som ligger inom 5 kilometer från sitt hem.

3. När gäller syskonförturen?

Syskonförturen gäller när barnet har ett äldre syskon i årskurs F-5 i den valda skolan. gäller endast om man är folkbokförd i sundbyberg samt folkbokförd på samma adress.

4. Vad är den relativa närhetsprincipen?

Ditt barn är garanterad en plats i en kommunal skola i Sundbyberg. Grundregeln är att ditt barn placeras utifrån önskemål om skola.

Räcker inte platserna till används den relativa närhetsprincipen som urvalsgrund. Den innebär att avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till närmsta skolan. Är den närmsta skolan den valda skolan jämförs avståndet till den näst närmsta skolan.

Meningen är att göra det möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. Om två elever har valt samma skola och bara en av eleverna kan få plats, så har den elev som har längst skolväg till övriga alternativ företräde.

5. Hur ansöker jag till skola i en annan kommun?

Om du ansöker till en skola i en annan kommun, fristående eller kommunal, ska du kontakta skolan eller kommunen och göra ansökan direkt till dem. Du ska också informera hemkommunen när du fått plats.

6. Kan jag tacka ja till en plats på både fristående och kommunal skola?

Man är alltid med och konkurrerar om högre prioriterade önskemål.

7. Om jag har ansökt till en fristående skola, behöver jag ange det i min ansökan?

Ja, oavsett vilken skola du vill gå på i Sundbybergs stad. Ange dina önskade val. Om du väljer en fristående skola inom kommunen måste du också ansöka till den fristående skolan separat. Samma sak gäller ansökan via blankett.

8. Vad gör jag om jag inte är nöjd med mitt barns placering?

Är du är missnöjda med placeringen kan du ansöka om skolbyte. Det kommer ske två bytesperioder för de som varit med i skolvalet innan skolan börjar till höstterminen – en i maj och en i augusti.
Skolbyte

Om du tror att det har skett någon felaktighet i handläggningen kan du överklaga beslutet. Placering i fristående skola går inte att överklaga. Hur man överklagar framgår av beslutet.

Urval sker utifrån syskonförtur, relativ närhet och lottning när två elever har samma relativa närhet. Särskilda skäl är alltså ingen urvalsgrund som tillämpas inom Sundbybergs stad.

9. Måste jag verkligen välja skola?

Om ditt barn redan går på en skola som erbjuder årskurs 7 kommer du inte att omfattas av skolvalet.

Om ditt barn omfattas av skolvalet bör man välja skola, annars kommer ditt barn att placeras i en skola med lediga platser.

Bra att tänka på när du väljer skola:

  • Om ditt barn inte får någon av sina önskade skolor, blir ditt barn placerad i en kommunal skola i Sundbyberg med lediga platser som ligger nära hemmet.
  • Om ditt barn blir antagen till en skola som i skolvalet prioriterats över andra skolor stryks de val som har lägre prioritet.

10. Vad händer om jag flyttar?

Avståndet beräknas utifrån den folkbokföringsadress eleven har när valet registreras. Hinner eleven flytta innan beslut om placering skickas ut ska detta anmälas i god tid till barn- och utbildningsförvaltningen för att hänsyn ska kunna tas till detta vid beslutet. Mätningarna görs i det system som kommunen använder för handläggning av skolvalet.

Om ditt barn har fått en placering i någon av våra kommunala skolor har ditt barn endast rätt att gå kvar läsåret ut.

11. Hur ansöker jag till en fristående skola?

Hör av dig direkt till den fristående skolan samt ange det i ansökan till kommunen eller meddela bou@sundyberg.se

Senast uppdaterad 7 januari 2022