Trivselprogrammet

Trivselprogrammet är ett program för aktivitet och inkludering i skolan där vänliga och respektfulla trivselledare i årskurs 3-9 skapar möjligheter för ökad aktivitet på rasterna.

Trivselprogrammets mål är att:

  • öka trivseln
  • främja ökad och mer varierad aktivitet på rasterna
  • skapa mer aktivitet i undervisningen
  • bygga goda vänskapsrelationer
  • förebygga konflikter och mobbning
  • främja värderingar som inkludering, vänlighet och
    respekt

Tillsammans med skolans egna handlingsplaner är målet att Trivselprogrammet också ska bidra till att minska mobbning.

Vad gör en trivselledare?

En trivselledare ska vara med och bidra till mer aktivitet, bättre sammanhållning och en tryggare skolmiljö. Trivselledarna deltar på två utbildningsdagar per år tillsammans med trivselledare från andra skolor.

Eleverna utbildas i rollen som trivselledare, de får tips på hur de ska leda en lek och fokus läggs på värderingar som inkludering, vänlighet och respekt. Trivselledarna har ansvar för att sätta igång och skapa aktivitet på rasten.

Trivselledarna bär västar eller kaptensbindlar, välkomnar alla som vill vara med och deltar även själva i aktiviteten. De planerar och utvärderar aktiviteterna och får dagligen träna sig på att leda.

Senast uppdaterad 21 februari 2019