Sundbybergs resursskola

Sundbybergs resursskola är planerad att öppna höstterminen 2022.

Sundbybergs resursskola är en grundskola för elever i årskurs 4-9, som är i behov av särskilda stödåtgärder. Resursskolan följer grundskolans kursplan, har hög personaltäthet och små undervisningsgrupper där varje elev möts utifrån sina individuella förutsättningar och behov.

Igelbäckskolan

Sundbybergs resursskola ska heta Igelbäckskolan. Skolan har fått sitt namn efter Igelbäcken som rinner från Järfälla, genom Stockholm, Sundbyberg och Solna. Området är ett naturreservat som rymmer flera skyddsvärda arter.

Igelbäckskolans rektor heter Pernilla Widlund. Från den 1 juni är Pernilla rektor på heltid. Pernilla kommer närmast från Kymlingeskolan där hon har arbetat som biträdande rektor. Det första läsåret kommer Igelbäckskolan att ha sina lokaler i hus Eddagård, Kasernvägen 3. När lokalerna på Ridvägen 13 A är iordningställda kommer Igelbäckskolan att byta lokaler.

Målgrupp

Skolans målgrupp är elever med diagnos inom autismspektrum med omfattande behov av extraordinära stödåtgärder för att nå grundskolans mål och utvecklas socialt. Elever folkbokförda i Sundbyberg erbjuds plats i första hand.

Ansökningar till augusti 2022

Vi har nu skickat ut alla besked till de som har sökt plats på Igelbäckskolan inför hösten 2022. Vi är glada att så många har sökt plats detta första år. Vi kommer att starta skolan med minst en elevgrupp både på mellan- och högstadiet. Har du frågor om skolan, undervisning, fritidshemsverksamhet eller liknande? Kontakta rektor Pernilla Widlund 08 706 69 42

Ansökan

Ansökan till resursskolan kan ske under hela läsåret. Vi tar emot elever inför varje hösttermin. Nästa gång sker antagning till höstterminen 2023.

Ansökan till resursskolan sker genom att vårdnadshavare skickar in ifylld blankett samt bifogar den dokumentation som efterfrågas i ansökningsblanketten. Ansökan ska vara underskriven av båda vårdnadshavarna.

Ansökningshandlingar får du genom att skicka ett e-postmeddelande till bou@sundbyberg.se

Besked om plats

Senast under maj månad kommer alla ansökningar få besked om plats på Igelbäckskolan.

  • Om ditt barn erbjuds plats kommer du att få besked per e-post och vanlig post. Från datum för platserbjudande har du två veckor att tacka ja eller nej till platsen. Under den tiden ska vårdnadshavare och elev hinna besöka Igelbäckskolan. I det skriftliga beskedet som skickas ut finns instruktioner om besöket på skolan och hur du besvarar erbjudandet om plats.
  • Om ditt barn inte fått en plats på skolan kommer en representant från mottagningsgruppen att ta kontakt med vårdnadshavare per telefon. Ett skriftligt beslut kommer även att skickas. De elever som har störst behov av det särskilda stöd som skolan erbjuder kommer att prioriteras.

Har du frågor? Kontakta Anders Andersson, telefon 08-706 82 04

Senast uppdaterad 11 maj 2022