Sundbybergs resursskola - Igelbäckskolan

Sundbybergs resursskola öppnade höstterminen 2022 och invigdes 15 september.

Sundbybergs resursskola är en grundskola för elever i årskurs 4-9, som är i behov av särskilda stödåtgärder. Resursskolan följer grundskolans kursplan, har hög personaltäthet och små undervisningsgrupper där varje elev möts utifrån sina individuella förutsättningar och behov.

Igelbäckskolan

Skolan har fått sitt namn efter Igelbäcken som rinner från Järfälla, genom Stockholm, Sundbyberg och Solna. Området är ett naturreservat som rymmer flera skyddsvärda arter.

Igelbäckskolans rektor heter Pernilla Widlund. Det första läsåret kommer Igelbäckskolan att ha sina lokaler i hus Eddagård, Kasernvägen 3. När lokalerna på Ridvägen 13 A är iordningställda kommer Igelbäckskolan att byta lokaler.

Målgrupp

Skolans målgrupp är elever med diagnos inom autismspektrum med omfattande behov av extraordinära stödåtgärder för att nå grundskolans mål och utvecklas socialt. Elever folkbokförda i Sundbyberg erbjuds plats i första hand.

Ansökan

Nästa antagning till Igelbäckskolan sker till höstterminen 2023. Ansökan ska vara ankommen till Sundbybergs stad senast onsdag den 1 februari 2023.

Ansökan till resursskolan sker genom att vårdnadshavare skickar in ifylld blankett samt bifogar den dokumentation som efterfrågas i ansökningsblanketten. Ansökan ska vara underskriven av båda vårdnadshavarna.

Ansökningshandlingar får du genom att skicka ett e-postmeddelande till bou@sundbyberg.se

Besked om plats

  • Om ditt barn erbjuds plats kommer du att få besked per e-post och vanlig post. Från datum för platserbjudande har du två veckor att tacka ja eller nej till platsen. Under den tiden ska vårdnadshavare och elev hinna besöka Igelbäckskolan. I det skriftliga beskedet som skickas ut finns instruktioner om besöket på skolan och hur du besvarar erbjudandet om plats.
  • Om ditt barn inte fått en plats på skolan kommer en representant från mottagningsgruppen att ta kontakt med vårdnadshavare per telefon. Ett skriftligt beslut kommer även att skickas. De elever som har störst behov av det särskilda stöd som skolan erbjuder kommer att prioriteras.

Har du frågor om skolan, undervisning, fritidshemsverksamhet eller liknande? Kontakta rektor Pernilla Widlund 08 706 69 42

Har du frågor om ansökan? Kontakta Anders Andersson, telefon 08-706 82 04

Senast uppdaterad 22 november 2022