Särskola

Risöskolan är Sundbybergs stads grundsärskola. Den är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

I Sundbybergs stad kan elever från årskurs 1-9 gå i grundsärskola i sin egen hemkommun under hela grundskoleperioden. På så sätt kan kommunen också samla kompetens för att på bästa sätt tillgodose alla elevers behov. Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser.

Vem erbjuds plats?

Innan eleven erbjuds en plats i grundsärskolan görs en utredning. Utredningen omfattas av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning och görs i samråd med vårdnadshavare. Erbjudande om plats i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun.

För elever med behov av ytterligare stöd

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning
Senast uppdaterad 27 januari 2022