Skolundersökning 2019

Sundbybergs stad har under hösten 2019 genomfört en undersökning i Sundbybergs grundskolor.

Resultatet är en del av det underlag som används för utvecklingsarbete inom skolor i kommunen. Frågorna ska ta reda på hur väl skolor genomför det uppdrag som finns både nationellt och kommunalt.

Alla vårdnadshavare till barn som går i förskoleklass samt årskurs 3, 5 och 8 har haft möjlighet att svara. Elever i samma årskurser har besvarat enkäten på sin skola.

Nedan kan du se resultatet.

Skolundersökning 2019 - sammanställning

Sammanställning av skolundersökningen alla grundskolor

Sammanställning av skolundersökningen kön

Föräldrar samtliga Länk till annan webbplats.Föräldrar per elevers kön Länk till annan webbplats.
Elever samtliga Länk till annan webbplats.Elever per kön Länk till annan webbplats.
Skolundersökning 2019 - resultat per skola

Duvboskolan

Elever Länk till annan webbplats.


Elever år 3 Länk till annan webbplats.

Elever år 5 Länk till annan webbplats.


Föräldrar Länk till annan webbplats.

Föräldrar F-klass Länk till annan webbplats.

Föräldrar år 3 Länk till annan webbplats.

Föräldrar år 5 Länk till annan webbplats.Ängskolan F-6

Elever Länk till annan webbplats.


Elever år 3 Länk till annan webbplats.

Elever år 5 Länk till annan webbplats.


Föräldrar Länk till annan webbplats.

Föräldrar F-klass Länk till annan webbplats.

Föräldrar år 3 Länk till annan webbplats.

Föräldrar år 5 Länk till annan webbplats.Lilla Alby skola

Elever Länk till annan webbplats.


Elever år 3 Länk till annan webbplats.

Elever år 5 Länk till annan webbplats.


Föräldrar Länk till annan webbplats.

Föräldrar F-klass Länk till annan webbplats.

Föräldrar år 3 Länk till annan webbplats.

Föräldrar år 5 Länk till annan webbplats.Ursvikskolan

Elever Länk till annan webbplats.


Elever år 3 Länk till annan webbplats.

Elever år 5 Länk till annan webbplats.


Föräldrar Länk till annan webbplats.

Föräldrar F-klass Länk till annan webbplats.

Föräldrar år 3 Länk till annan webbplats.

Föräldrar år 5 Länk till annan webbplats.Kymlingeskolan

Elever Länk till annan webbplats.


Elever år 3 Länk till annan webbplats.

Elever år 5 Länk till annan webbplats.


Föräldrar Länk till annan webbplats.

Föräldrar F-klass Länk till annan webbplats.

Föräldrar år 3 Länk till annan webbplats.

Föräldrar år 5 Länk till annan webbplats.Örskolan

Elever Länk till annan webbplats.


Elever år 3 Länk till annan webbplats.

Elever år 5 Länk till annan webbplats.


Föräldrar Länk till annan webbplats.

Föräldrar F-klass*

Föräldrar år 3*

Föräldrar år 5 Länk till annan webbplats.Grönkullaskolan

Elever Länk till annan webbplats.


Elever år 3 Länk till annan webbplats.

Elever år 5 Länk till annan webbplats.

Elever år 8 Länk till annan webbplats.

Föräldrar Länk till annan webbplats.

Föräldrar F-klass Länk till annan webbplats.

Föräldrar år 3 Länk till annan webbplats.

Föräldrar år 5 Länk till annan webbplats.

Föräldrar år 8 Länk till annan webbplats.


Ängskolan 7-9

Elever Länk till annan webbplats.
Elever år 8 Länk till annan webbplats.

Föräldrar Länk till annan webbplats.
Föräldrar år 8 Länk till annan webbplats.

* Rapporten kunde ej skapas pga för få svarande och/eller får låg svarsfrekvens.

Senast uppdaterad 5 augusti 2020