Skolundersökning 2019

Sundbybergs stad har under hösten 2019 genomfört en undersökning i Sundbybergs grundskolor.

Resultatet är en del av det underlag som används för utvecklingsarbete inom skolor i kommunen. Frågorna ska ta reda på hur väl skolor genomför det uppdrag som finns både nationellt och kommunalt.

Alla vårdnadshavare till barn som går i förskoleklass samt årskurs 3, 5 och 8 har haft möjlighet att svara. Elever i samma årskurser har besvarat enkäten på sin skola.

Nedan kan du se resultatet.

Skolundersökning 2019 - sammanställning

Sammanställning av skolundersökningen alla grundskolor

Sammanställning av skolundersökningen kön

Föräldrar samtliga länk till annan webbplatsFöräldrar per elevers könlänk till annan webbplats
Elever samtligalänk till annan webbplatsElever per könlänk till annan webbplats
Senast uppdaterad 5 augusti 2020