Skolundersökning 2018

Sundbybergs stad har under hösten 2018 genomfört en undersökning i Sundbybergs grundskolor.

Resultatet är en del av det underlag som används för utvecklingsarbete inom skolor i kommunen. Frågorna ska ta reda på hur väl skolor genomför det uppdrag som finns både nationellt och kommunalt.

Alla vårdnadshavare till barn som går i förskoleklass samt årskurs 3, 5 och 8 har haft möjlighet att svara. Elever i samma årskurser har besvarat enkäten på sin skola.

Nedan kan du se resultatet

Sammanställning av skolundersökningen alla grundskolor

Sammanställning av skolundersökningen kön

Föräldrar samtliga PDFFöräldrar per elevers könPDF
Elever samtligaPDFElever per könPDF
Senast uppdaterad 21 februari 2019