Skolundersökning 2018

Sundbybergs stad har under hösten 2018 genomfört en undersökning i Sundbybergs grundskolor.

Resultatet är en del av det underlag som används för utvecklingsarbete inom skolor i kommunen. Frågorna ska ta reda på hur väl skolor genomför det uppdrag som finns både nationellt och kommunalt.

Alla vårdnadshavare till barn som går i förskoleklass samt årskurs 3, 5 och 8 har haft möjlighet att svara. Elever i samma årskurser har besvarat enkäten på sin skola.

Skolundersökning 2018 - sammanställning

Sammanställning av skolundersökningen alla grundskolor

Sammanställning av skolundersökningen kön

Föräldrar samtliga PDFFöräldrar per elevers könPDF
Elever samtligaPDFElever per könPDF
Senast uppdaterad 5 augusti 2020