Skolundersökning 2018

Sundbybergs stad har under hösten 2018 genomfört en undersökning i Sundbybergs grundskolor.

Resultatet är en del av det underlag som används för utvecklingsarbete inom skolor i kommunen. Frågorna ska ta reda på hur väl skolor genomför det uppdrag som finns både nationellt och kommunalt.

Alla vårdnadshavare till barn som går i förskoleklass samt årskurs 3, 5 och 8 har haft möjlighet att svara. Elever i samma årskurser har besvarat enkäten på sin skola.

Skolundersökning 2018 - resultat per skola

Duvboskolan
Elever Pdf, 389.8 kB.

Elever år 3 Pdf, 377.1 kB.

Elever år 5 Pdf, 369.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Föräldrar Pdf, 334.7 kB.

Föräldrar år 3 Pdf, 332.4 kB, öppnas i nytt fönster.Föräldrar år 5 Pdf, 314.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Ängskolan F-6
Elever Pdf, 391.3 kB, öppnas i nytt fönster.Elever år 3 Pdf, 374 kB, öppnas i nytt fönster.Elever år 5 Pdf, 374.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Föräldrar Pdf, 353.2 kB, öppnas i nytt fönster.Föräldrar år 3 Pdf, 350.8 kB, öppnas i nytt fönster.Föräldrar år 5 Pdf, 335.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Lilla Alby skola
Elever Pdf, 388.2 kB, öppnas i nytt fönster.Elever år 3 Pdf, 365.3 kB, öppnas i nytt fönster.Elever år 5 Pdf, 368.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Föräldrar Pdf, 345.9 kB, öppnas i nytt fönster.Föräldrar år 3 Pdf, 341 kB, öppnas i nytt fönster.Föräldrar år 5 Pdf, 331.7 kB.


Ursvikskolan
Elever Pdf, 381.7 kB, öppnas i nytt fönster.Elever år 3 Pdf, 365.1 kB, öppnas i nytt fönster.Elever år 5 Pdf, 368.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Föräldrar Pdf, 330 kB, öppnas i nytt fönster.Föräldrar år 3 Pdf, 332.3 kB, öppnas i nytt fönster.Föräldrar år 5 Pdf, 318.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Kymlingeskolan
Elever Pdf, 380.9 kB.

Elever år 3 Pdf, 368.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Elever år 5 Pdf, 372.6 kB.


Föräldrar Pdf, 336.5 kB.

Föräldrar år 3 Pdf, 324.7 kB.

Föräldrar år 5 Pdf, 314.3 kB.


Örskolan
Elever Pdf, 391.9 kB, öppnas i nytt fönster.Elever år 3 Pdf, 380.2 kB, öppnas i nytt fönster.Elever år 5 Pdf, 374.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Föräldrar Pdf, 350.7 kB, öppnas i nytt fönster.Föräldrar år 3 Pdf, 346.5 kB, öppnas i nytt fönster.Föräldrar år 5 Pdf, 374.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Grönkullaskolan
Elever Pdf, 371.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Elever år 3 Pdf, 368.6 kB.

Elever år 5 Pdf, 369.5 kB, öppnas i nytt fönster.Elever år 8 Pdf, 377.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Föräldrar Pdf, 353.4 kB, öppnas i nytt fönster.Föräldrar år 3 Pdf, 340.4 kB, öppnas i nytt fönster.Föräldrar år 5 Pdf, 334 kB, öppnas i nytt fönster.Föräldrar år 8 Pdf, 400 kB, öppnas i nytt fönster.

Ängskolan 7-9
Elever Pdf, 393.2 kB, öppnas i nytt fönster.Elever år 8 Pdf, 366.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Föräldrar Pdf, 321.5 kB, öppnas i nytt fönster.Föräldrar år 8 Pdf, 390.7 kB.


Senast uppdaterad 5 augusti 2020