Kvalitet och utveckling

Sundbybergs stad ska se till att verksamheterna uppfyller de kommunala och statliga målen och att eventuella brister uppmärksammas.

I skolverksamheten finns flera lagkrav på resultat- och kvalitetsredovisningar. Grundskole- och gymnasienämnden i Sundbyberg har utifrån detta bestämt hur kvalitetsarbetet ska bedrivas. Alla grundskolor skriver en årlig kvalitets­redovisning, som visar hur långt verksamheten kommit i det löpande förbättrings­arbetet.

Jämför skolor hos Skolverket Länk till annan webbplats.

Skolundersökning

Varje år görs en skolundersökning med elever och vårdnadshavare i årskurs 3, 5 och 8. Syftet är att ta reda på vad elever och vårdnadshavare tycker om verksamheten och vad som behöver förbättras.

Skolundersökning 2018

Skolundersökning 2019

Senast uppdaterad 5 maj 2021