Kontaktpersoner för Infomentor

Om du behöver hjälp med InfoMentor kontaktar du administratören på din skola.

Kontaktpersoner

Skola

Skoladministratör

Telefon

Duvboskolan

Britt Blomberg

08-706 66 46

Grönkullaskolan

Gunilla Andersson

08-706 87 80

Kymlingeskolan

Angelica Backlund

08-706 81 65

Lilla Albyskolan

Elisabeth Wåhlin

08-706 80 00 (växeln)

Risöskolan

Vanessa Oskarsson

08-706 67 28

Ursvikskolan

Gunilla Öhrn

08-706 84 62

Ängskolan F-6

Agnetha Carlsson

08-706 67 91

Ängskolan 7-9

Lotta Sandberg

08-706 86-34

Örskolan

Sara Razavi

08-706 86 00 (knappval)

Senast uppdaterad 7 mars 2022