InfoMentor

InfoMentor är grundskolans och grundsärskolans lärplattform och digitala kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare.

I InfoMentor kan du ta del av ditt barns kalender med veckoinformation från lärare och fritidspersonal, information från skolledning, ditt barns schema och klasslista. Du kan också frånvarorapportera ditt barn, både heldag eller lektonsvis. Under utvecklingssamtalsperioden kan du boka/se utvecklingssamtalstider. Om du loggar in med e-legitimation kan du också komma åt ditt barns kunskapsbedömning, ämnesomdöme, IUP framåtsyftande planering samt eventuella åtgärdsprogram och elevanteckningar.

Fritidshemmet använder InfoMentors tidsregisteringen för in- och utcheckning av barn på fritidshem.

Du kan välja att logga in på en dator eller ladda ner appen InfoMentor Hub från App Store eller Google Play.

Logga in i InfoMentor på datorn

Användarnamn och lösenord får du av skolan. Om du behöver hjälp med InfoMentor kontaktar du skoladministratören på ditt barns skola.

Behöver du skaffa e-legitimation eller vill veta mer läs på www.bankid.com Länk till annan webbplats..


Infomentor för personal

Logga in Länk till annan webbplats.

Logga in med användarnamn och lösenord Länk till annan webbplats.

Logga in med e-legitimation Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 6 oktober 2022