Välja skola - frågor och svar

I januari eller februari varje år lämnas önskemål om förskoleklass eller årskurs 7 till våra skolor i Sundbyberg. Här finns några frågor och svar från Ursvikskolan.

Hur många klasser kommer ni att ta emot i höst och hur många elever är det i varje klass?

Vi tar emot max 60 elever fördelat på två klasser.

Hur många pedagoger arbetar i varje klass i förskoleklassen?

Det arbetar 2 förskollärare per klass.

Hur ser lärarbehörigheten ut på skolan?

De allra flesta lärare på skolan är behöriga.

Hur stöttar skolan elever med behov av särskilt stöd?

På skolan finns en specialpedagog och en speciallärare som jobbar med handledning till lärarna och elevstöden som finns på skolan. Vi har kontakt med specialpedagogiska skolmyndigheten vid behov. En del elever har stöd i gruppen och några enskilda elever har ”eget stöd”.

Hur långa är skoldagarna?

Förskoleklassbarnen börjar klockan 8.10 och slutar klockan 13. Före och efter är det fritids.

Blir man automatiskt inskriven på fritids?

Om man får en plats i förskoleklass får man också en plats på fritids.

Hur går klassindelningen till och när är den klar?

Klassindelningen kommer att vara klart senast i början av augusti. Det är rektor som gör klassindelning med stöd av de avlämnande förskolorna och den information som blivande förskoleklassföräldrar godkänt att de kan lämna över.

Hur ser inskolningen ut? När startar den?

Alla nya förskoleklasselever är välkomna till sommarfritids första måndagen i augusti. Förskoleklass startar samtidigt som övriga skolan och följer sedan läsårsdata med gemensamma lovdagar för hela skolan. Hur inskolningen kommer att se ut i höst beror på hur pandemi-läget ser ut.

Senast uppdaterad 4 oktober 2022