Välja skola - frågor och svar

I januari eller februari varje år lämnas önskemål om förskoleklass eller årskurs 7 till våra skolor i Sundbyberg. Här finns några frågor och svar från Lilla Alby skola.

Hur många klasser kommer ni att ta emot i höst och hur många elever är det i varje klass?

Vi tar emot tre klasser med upp till 28 elever/klass. Antalet beror på söktrycket. Av erfarenhet vet vi att det är fler elever vi ska ta in i och med att det alltid har försvunnit ett par elever efter besked om plats. Så elevantalet/klass kan bli lägre än 28 elever.

Hur många pedagoger arbetar i varje klass i förskoleklassen?

I varje förskoleklass arbetar en förskollärare och två barnskötare.

Hur ser lärarbehörigheten ut på skolan?

Lilla Alby skola har hög lärarbehörighet.

Hur stöttar skolan elever med behov av särskilt stöd?

Vi värnar om att alla elever ska ges förutsättningar till att kunna lyckas i skolan. Ibland kan det vara elever som är i behov av extra stöd. Stödet ges utifrån elevens behov, det görs alltid en individuell bedömning av hur det särskilda stödet ska tillgodoses. Vårt mål är att ge stöd som möjliggör för alla elever att kunna utvecklas tillsammans med sina klasskamrater. Skolan har ingen liten undervisningsgrupp.

Hur långa är skoldagarna?

Förskoleklassen börjar sin verksamhet klockan 8:30 och slutar vid 12:30-13:30. En dag i veckan börjar verksamheten klockan 9. Skolans fritidshem är öppet mellan klockan 6:30 och 18:00. Öppettiderna kan ändras utifrån behov.

Blir man automatiskt inskriven på fritids?

Alla elever har rätt till plats på skolans fritidshem. Ansökan görs digitalt via Sundbyberg.se alternativt via blankett.

Hur går klassindelningen till och när är den klar?

Ansvarig skolledare tillsammans med lärare i förskoleklasserna har kontakt med avlämnande förskolor för att få underlag till vilka barn som bör gå i samma klass. Klassindelningen ansvarar skolan för. Det är inte möjligt för vårdnadshavare att välja vilken klass som deras barn ska börja i.

Hur ser inskolningen ut? När startar den?

I slutet av maj är alla blivande förskoleklasselever välkomna till skolan för ett första besök. Barnen träffar då sina blivande klasskamrater och pedagoger i respektive förskoleklass. Från de flesta förskolorna kommer pedagoger att följa med barnen, men om deras pedagoger inte har möjlighet är du som vårdnadshavare välkommen att följa med ditt barn istället.

Ditt barn är välkommen att börja på skolans fritidshem när platsen på förskolan upphör i början av augusti. Under de första skolveckorna, när förskoleklassens verksamhet har startat, kommer ni och ert barn bli inbjudna till ett kortare lära-känna-samtal med en pedagog då ni får möjlighet att informera om det vi behöver känna till om ert barn.

Senast uppdaterad 17 december 2020