Kontaktinformation

Bästa sättet att ta kontakt med oss är att skicka e-post eftersom vi ofta är i verksamhet. Varje medarbetare har en e-postadress: förnamn.efternamn@sundbyberg.se

Du kan alltid använda skolans allmänna e-post:
lillaalbyskola@sundbyberg.se

__________________________________________________

Anita Lidman
Rektor
08-706 81 40
anita.lidman@sundbyberg.se

Iréne Svensson
Biträdande rektor
med ansvar för förskoleklasser och fritidshem
08-706 67 17
irene.svensson@sundbyberg.se

Staffan Dahling
Vaktmästare
08-706 65 53
staffan.dahling@sundbyberg.se

Katarina Spik
Skolsköterska
måndagar - ojämna veckor
samt onsdagar, torsdagar, fredagar
08-706 65 26
katarina.spik@sundbyberg.se

Mia Holgersson
Specialpedagog, förskoleklass - årskurs 2
mia.holgersson@sundbyberg.se

Malin Albinsson
Speciallärare, årskurs 3-6
annamaliniren.albinsson@sundbyberg.se

Evelina Plantin
Kurator
Jämna veckor: mån, tis, ons och fre
Ojämna veckor: mån, tis och fre
Nås på telefon alla dagar.
08-706 88 61
evelina.plantin@sundbyberg.se

Nahid Nickfär, kock
Skolmåltiden
08-706 86 62
nahid.nickfar@sundbyberg.se

Mie Björkman
Skolbibliotekarie
08-706 85 18
mie.bjorkman@sundbyberg.se

Arbetslagen

Castors förskoleklass och fritids
08-706 65 96

Pollux förskoleklass och fritids
08-706 65 39

Vintergatans förskoleklass och fritids,
öppningsavdelning
08-706 66 58

Raketens fritids årskurs 1
08-706 65 91

Galaxens fritids årskurs 2
08-706 65 49

BaZens fritids årskurs 3-6,
stängningsavdelning
08-706 65 47

Senast uppdaterad 9 januari 2022