Föräldrainformation Lilla Alby skola

Här finns aktuell information om till exempel studiedagar, lov, terminsstart.

Informationsmöte Skolval 2022/2023

Bild på elever

Digitalt informationsmöte skolval

Torsdag 20 januari hade vi ett digitalt informationsmöte gällande skolval 2022/2023. Vi kommer inom kort att här lägga ut presentationen från mötet till intresserade vårdnadshavare att ta del av.
____________________________________________________

I Skolwebben/Infomentor hittar du som vårdnadshavare på Lilla Alby skola information från skola och fritids samt möjlighet att ta del av ditt barns kunskapsutveckling. Saknar du inloggningsuppgifter kontakta skoladministratören, se rubriken KONTAKT.

Ett par gånger per termin stänger skola och fritids klockan 15.45, då alla pedagoger träffas för Arbetsplatsträff/planering. Vänligen hämta ditt barn i god tid dessa tillfällen.

  • tisdag 29/3
  • måndag 16/5

Vårterminen 2022

  • måndag 10/1 - planeringsdag - skola och fritids har stängt
  • tisdag 11/1 - terminens första dag, enligt ordinarie schema
  • v. 9: 28/2-4/3 sportlov - ingen skola, men fritids har öppet för anmälda elever
  • måndag 14/2 - Studiedag: ingen skola, men fritids har öppet
  • tisdag 15/3 - Studiedag: ingen skola, men fritids har öppet
  • v. 15: 11-18/4 påsklov - ingen skola, men fritids har öppet för anmälda elever
  • torsdag 9/6 - skolavslutning
  • fredag 10/6 - Utvärderingsdag - skola och fritids har stängt


Senast uppdaterad 21 januari 2022