Föräldrainformation

Här hittar du aktuell information som riktar sig till dig som förälder på Grönkullaskolan.

Information om Coronaviruset

Klicka på länken för att läsa information från förvaltningenPDF gällande Coronaviruset.

Grönkullaskolans Föräldraförening

Grönkullaskolans föräldraförening drivs av föräldrar för barnen i samarbete med skolan. Föräldraföreningen är ett forum för alla föräldrar till elever på skolan och driver frågor som vi föräldrar tycker är viktiga. Föreningen skapar ett nätverk mellan föräldrarna på skolan och fungerar rådgivande samt som bollplank för skolans personal och ledning.

Föräldraföreningen har klassrepresentanter/klassföräldrar i varje klass och anordnar även olika aktiviteter med skolan, t ex luciafirande, föräldrafika, sommaravslutning och bytardagar. Kostnaden för att vara medlem är 100 kronor för ett helt läsår/per familj. Pengarna går till aktiviteter för barnen.

Information om Grönkullaskolans föräldraförening finns på:

Infomentor, www.sundbyberg.se/gronkullaskolanlänk till annan webbplats och på skolornas informationstavlor

Vi är styrelsen: Björn Skogsberg Ledamot
Sarah Zarnegar Morodi Ledamot
Sousana Nikolaidou Ledamot
Helena Lundqvist sekreterare
Stella Ericsson Kassör
Veronika Baez Salinas Ordförande

Kontakt: Gronkullas.ff@gmail.com

För att bli medlem skickar du ditt namn och barnets födelseår till mejlen ovan.

Senast uppdaterad 10 juni 2020