Skolbyggnad med skylt Grönkullaskolan

Grönkullaskolan

Skolan i hjärtat av Rissne.

Grönkullaskolan bedriver skolverksamhet i fyra olika byggnader; Skvadronshuset, Miklagårdshuset, Midgårdshuset och Rissnehuset.

F-3 Skvadronshuset

Skollokalerna ligger i markplan och på andra våningen i ett större bostadshus. Lokalerna är väl anpassade för undervisning med ljusa klassrum och flera grupprum. Här finns även en elevmatsal, en slöjdsal och en mindre idrottshall. Vi har en stor och lekvänlig skolgård med en intilliggande skogsdunge och nära till stora gräsytor.

Besöksadress Skvadronshuset
Skvadronsbacken 70B, 174 56 Sundbyberg
Hitta hitlänk till annan webbplats

F-3 Miklagårdshuset

Miklagårdshuset är en av två före detta kaserner som har byggts om till skollokaler. Under våren 2015 har huset renoverats och byggts om för att anpassa klassrum och grupprum till dagens klasstorlekar. På plan 3 har även en matsal byggts så att alla elever i Miklagårds- och Midgårdshuset ska kunna äta sin lunch här. På skolgården finns klätterställningar, gungor, sandlådor och annat kul. Vi använder också ängen och skogen intill skolan för rast, lek och lärande.

Besöksadress Miklagårdshuset
Kasernvägen 5, 174 59 Sundbyberg
Hitta hitlänk till annan webbplats

F-3 Midgårdshuset

Denna del av skolan ligger i de gamla kasernerna som byggts om till trivsamma skollokaler. Närheten till Rissnehuset och dess specialsalar gör att Midgårdshuset främst inrymmer klassrum och grupprum. Plan 3 har byggts om till en bildsal för hela skolan. Här kommer en stor del av skolans bildundervisning att ske. Närheten till Rissne IP gör att eleverna under lunchrasterna kan använda sig av den stora konstgräsplanen och multiarenan.

Besöksadress Midgårdshuset
Mässvägen 3, 174 59 Sundbyberg
Hitta hitlänk till annan webbplats

4-9 Rissnehuset

I den natursköna omgivningen vid Rissne idrottsplats ligger Rissnehuset. Huset inrymmer, utöver klassrum och grupprum, fina och rymliga lokaler anpassade för träslöjd, textilslöjd, hemkunskap och musik. Dessutom finns en fullstor idrottshall, skolkök med matsal, NO-labb och ett skolbibliotek. I skolans kafé kan man ta en kaffe och umgås med eleverna och skolans personal.

Besöksadress Rissnehuset
Mässvägen 1, 174 59 Sundbyberg
Hitta hitlänk till annan webbplats

Pedagogik

Våra lärare i förskoleklassen arbetar Bornholmsinspirerat, en metod med rim, ramsor med mera. Ditt barn får redan i förskoleklass möta matematik, naturvetenskap och teknik då skolan arbetar utifrån en modell där lärare undervisar tillsammans med förskollärare redan i förskoleklass.

Språkmedvetenhet

Eleverna på Grönkullaskolan kan många språk, så språk och språkinlärning är viktigt och prioriterat på skolan. Vi arbetar med elevernas språkutveckling eftersom den är viktig för självförtroendet, för alla skolans ämnen och för framtiden.

Hela skolan genomsyras av kreativitet och skapande

Genom bild, slöjd och andra skapande aktiviteter får eleverna använda sin kreativitet och fantasi. Grönkullaskolan är med i flera Skapande Skola-projekt. Elever skapar poesi, teater, litteratur och musik tillsammans med kulturpedagoger och skolans lärare.

Intensivmatematiklärare

På skolan finns flera utbildade intensivmatematiklärare som arbetar intensivt under en kortare period med ett fåtal elever för ökad måluppfyllelse.

Öppet hus

Besök oss på Mässvägen 1 varje torsdag klockan 16-17. Anmäl dig eller boka en annan tid för besök hos rektor Magdalena Stare,
08-706 87 82 eller magdalena.stare@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 30 juni 2020