Kontakta Ängskolans personal

Ledning

Katarina Hjalmar
Rektor F-6
katarina.hjalmar@sundbyberg.se
08-706 85 91

Anneli Lindehag
Biträdande rektor F-3
anneli.lindehag@sundbyberg.se
08-706 86 04

Daniel Nilsson
Biträdande rektor 4-6
daniel.nilsson@sundbyberg.se
08-706 89 42

Övrig personal

Agnetha Carlsson
Skoladministratör F-6
agnetha.carlsson@sundbyberg.se
08-706 67 91

Magnus Eriksson
Vaktmästare F-6
magnus.eriksson@sundbyberg.se
08-706 87 11

Ylva Leikman
Skolsköterska
08-706 66 68

Anna Vehmonen
Skolsköterska
08-706 68 40

Lina Delvert
Kurator
08-706 6612

Love Linder
Skolpsykolog
08-706 85 58

Maria Trejling
Bibliotekarie
08-706 85 72

Rosanna Fornander
Studie- och yrkesvägledare
08-706 69 32

Fritids/avdelningar på Ängskolan F-6

Beckasinen
08-706 86 50

Doppingen
08-706 86 18

Ejdern
08-706 86 10

Hägern
08-706 86 32

Silvertärnan
08-706 86 19

Gladan 
08-706 86 51

Pelikanen
08-706 86 41

Örnen
08-706 86 57

Årskurs 4
08-706 69 80

Årskurs 5
08-706 87 09

Årskurs 6
08-706 66 49

Kulan öppen fritidsverksamhet årskurs 4-6
08-706 83 78

Senast uppdaterad 20 maj 2019