Föräldrainformation

Information om Coronaviruset

Klicka på länken för att läsa information från förvaltningenPDF gällande Coronaviruset.

Är ni nyinflyttade eller kommer att flytta in det närmaste året till området och är intresserad av Ängskolan? Då är ni välkomna att höra av er till barn- och utbildningsförvaltningen bou@sundbyberg.se eller anmäla ert intresse till skolan via skolvalsblankettenWord.

Anmäl frånvaro

Sjukanmälan ska göras varje dag eleven är sjuk innan klockan 08:00 på morgonen på Infomentor Hub (Skolwebben). Om du inte kommer in på Infomentor kontakta avdelningen. 

Trygghetsarbetet på Ängskolan

På skolan har vi ett trygghetsteam där speciallärare, fritidspedagoger, arbetslagsledare och rektor ingår. Teamets uppgift är både att arbeta förebyggande och när situationer uppstår, tillsammans med klasslärarna.

Se vår Likabehandlingsplan 2020.

Läxhjälp

Alla Ängskolans elever erbjuds läxhjälp från undervisande lärare vid ett eller två tillfällen i veckan.

Stolta traditioner

I början av läsåret genomför vi vår Friskvårdsvecka för de yngre eleverna på Ängskolan. Under veckan lyfter vi fram vikten av hälsosamma inslag i våra liv. Rörelse, kost och glädje. Det barnen brukar minnas som roligast från den veckan är kampen mot gladiatorerna i våra idrottssalar!

Årskurserna 1-3 firar högtider som FN-dagen och Alla hjärtans dag genom stora sångsamlingar i vår aula. Barn och vuxna sjunger sånger, egna eller andras och läser dikter för varandra. Det brukar avslutas med härlig allsång.

Varje vår har våra förskoleklassare en Vårkonsert som föräldrarna bjuds in till. En härlig och välbesökt kväll.

APT och planeringsdagar

Vår fritidshemsverksamhet hålls stängd vid fyra tillfällen per år för planering och utvärdering. Dagarna sammanfaller med terminsstart och avslutningar och meddelas föräldrarna i god tid innan.

 Information från Ängskolans föräldraförening

Vi har under de senaste veckorna tittat in på skolans föräldramöten för att kort informera om Ängskolans föräldraförening. Här kommer en liten sammanfattning för er som inte fått informationen eller vill ha en liten påminnelse.

Hur blir jag medlem?

Sätt in 100 kronor per familj och läsår på PG 62070-8.

Varför ska jag bli medlem?

Föräldraföreningen blir vad vi föräldrar gör den till:

  • Du är med och påverkar ditt barns skolgång.
  • Du får större inblick i skolmiljön, vad som händer på skolan, förändringar gällande skolans lokaler, lärarsituationen och mycket annat.
  • Du får träffa andra föräldrar och chansen att utbyta tankar och idéer med dem.
  • Du får vara med och ställa frågor på de möten vi har en gång per termin med skolans ledning.

Alla förslag på ämnen och aktiviteter är välkomna och du som förälder behöver inte engagera dig i allt men ju fler vi är, desto större tyngd har vi att kunna påverka.

Text

Senast uppdaterad 10 juni 2020