Ängskolan F-6

Ängskolan ligger i centrala Sundbyberg med närhet till naturen, staden och kommunikationer. Det är en grundskola från förskoleklass till och med årskurs 6.

Motto: En trygg skola med kompetent och behörig personal i pedagogisk framkant. Med arbetsglädje i fokus når våra elever höga kunskapsresultat.

Ängskolans målsättning är att alla elever ska känna sig trygga i skolan och få möjlighet att utveckla sina kunskaper i takt med sin egen förmåga. Vi arbetar för att elever och föräldrar ska vara nöjda med vår skola och minnas skoltiden med glädje.

Lokaler

Delar av skolan är byggd 2010 och huset är Sundbybergs första energisnåla och miljöanpassade byggnad. Här finns vår expedition, rektor samt biträdande rektor F-3. Här finns också förskoleklasserna samt delar av årskurs 1-3.

I Gula huset (den äldre byggnaden) sitter biträdande rektor 4-6. Här finns delar av årskurs 1-3, årskurs 4-6 samt Kulan - fritidsverksamhet för 4-6.

Lokalerna har ett bemannat skolbibliotek, slöjdsalar och gymnastiksalar. Vi har en stor skolgård som passar både för yngre och äldre elever.

Skolverksamhet

Våra elever på Ängskolan undervisas av erfarna och behöriga lärare som arbetar i arbetslag kopplade till elevgrupperna. Skolan följer läroplanen Lgr11. Skolan har en jämn könsfördelning bland personalen och majoriteten av vår fritidspersonal är behöriga fritidspedagoger. Föräldrar är välkomna att ta aktiv del i barnens utbildning och utveckling och skolan har ett bra samarbete med Ängskolans föräldraförening, Ängs FF.

På Ängskolan F-6 finns en språkverkstad, där elever med diagnosticerad språkstörning undervisas del av sin skoltid. Undervisningen på språkverkstaden följer läroplanen för grundskolan med anpassningar av metod, miljö och material utifrån ett språkstörningsperspektiv. På språkverkstaden arbetar lärare med specialkompetens samt logoped.

Integrerad fritidsverksamhet

Vår fritidsverksamhet är integrerad i skolan. Det innebär att barnen tillhör en av våra avdelningar i både omsorg och undervisning.

Även elever från och med årskurs 4 kan nyttja fritidsverksamheten genom fritidsklubben Kulan. Från och med 1/1 2020 måste du ansöka om plats på Kulan genom att skicka in blanketten "Ansökan om plats i fritidshem".

Vårt mål med Kulan är att skapa en fast punkt dit eleverna kan komma för att äta mellanmål, ha kul, umgås och delta i aktiviteter efter skoldagens slut, men också få utrymme för att bara vara. Här ska man kunna vara trygg och känna förtroende för varandra.

Senast uppdaterad 4 april 2022