Ängskolan F-6

Ängskolan ligger i centrala Sundbyberg med närhet till naturen, staden och kommunikationer. Det är en grundskola från förskoleklass till och med årskurs 6.

Motto: En trygg skola med kompetent och behörig personal i pedagogisk framkant. Med arbetsglädje i fokus når våra elever höga kunskapsresultat.

Ängskolans målsättning är att alla elever ska känna sig trygga i skolan och få möjlighet att utveckla sina kunskaper i takt med sin egen förmåga. Vi arbetar för att elever och föräldrar ska vara nöjda med vår skola och minnas skoltiden med glädje.

Skolval 2023 - Öppet hus måndag 23 januari

Har du barn som ska börja i förskoleklass till hösten 2023? Då är du välkommen till öppet hus/informationsmöte måndagen den 23 januari klockan 18:00 på Ängskolan F-6.

Adress: Vackra vägen 4, hus Viggen

Läs mer om skolvalet.

Lokaler

Delar av skolan är byggd 2010 och huset är Sundbybergs första energisnåla och miljöanpassade byggnad. Här finns vår expedition, rektor samt biträdande rektor F-3. Här finns också förskoleklasserna samt delar av årskurs 1-3.

I Gula huset (den äldre byggnaden) sitter biträdande rektor 4-6. Här finns delar av årskurs 1-3, årskurs 4-6 samt Kulan - fritidsverksamhet för 4-6.

Lokalerna har ett bemannat skolbibliotek, slöjdsalar och gymnastiksalar. Vi har en stor skolgård som passar både för yngre och äldre elever.

Skolverksamhet

Våra elever på Ängskolan F-6 undervisas av erfarna och behöriga lärare, som arbetar i arbetslag kopplade till elevgrupperna. Majoriteten av personalen som arbetar i fritidsverksamheten är utbildade pedagoger som Grundlärare med inriktning fritidshem, socialpedagogik eller barnskötare.

Skolan arbetar efter LGR22 och stadens målsättning:

Vad vill du bli när du blir stor? Vi gör det möjligt!

Vi har stort fokus på goda lärmiljöer och arbetar med att tillgängliggöra undervisningen för alla elever. Skolans elevhälsa arbetar tillsammans med övrig personal för att vara en naturlig del av verksamheten.

På Ängskolan F-6 tycker vi det är viktigt med ett helhetsperspektiv. Därför har vi även planerad rastverksamhet där eleverna inkluderas i att leda rastaktiviteter för alla elever på skolan.

Integrerad fritidsverksamhet

Vår fritidsverksamhet är integrerad i skolan. Det innebär att barnen tillhör en av våra avdelningar i både omsorg och undervisning.

För elever i åk4-6 har vi fritidsklubben Kulan. Vårt mål med Kulan är att skapa en fast punkt dit eleverna kan komma för att äta mellanmål, ha kul, umgås och delta i aktiviteter efter skoldagens slut, men också få utrymme för att bara vara.

Ni behöver inte göra en ny ansökan till Kulan, utan fritidsplatsen löper på från åk3. Däremot behöver ni säga upp fritidsplatsen om ert barn inte ska fortsätta på Kulan. Observera att det är 2 månaders uppsägningstid.


Senast uppdaterad 11 januari 2023