Ängskolan F-6

Ängskolan ligger i centrala Sundbyberg med närhet till naturen, staden och kommunikationer. Det är en grundskola från förskoleklass till och med årskurs 6.

Motto: En trygg skola med kompetent och behörig personal i pedagogisk framkant. Med arbetsglädje i fokus når våra elever höga kunskapsresultat.

Ängskolans målsättning är att alla elever ska känna sig trygga i skolan och få möjlighet att utveckla sina kunskaper i takt med sin egen förmåga. Vi arbetar för att elever och föräldrar ska vara nöjda med vår skola och minnas skoltiden med glädje.

Lokaler

Delar av skolan är byggd 2010 och huset är Sundbybergs första energisnåla och miljöanpassade byggnad. Här finns vår expedition, rektor samt biträdande rektor F-3. Här finns också förskoleklasserna samt delar av årskurs 1-3.

I Gula huset (den äldre byggnaden) sitter biträdande rektor 4-6. Här finns delar av årskurs 1-3, årskurs 4-6 samt Kulan, den öppna fritidsverksamheten.

Lokalerna har ett bemannat skolbibliotek, slöjdsalar och gymnastiksalar. Vi har en stor skolgård som passar både för yngre och äldre elever.

Skolverksamhet

Våra elever på Ängskolan undervisas av erfarna och behöriga lärare som arbetar i arbetslag kopplade till elevgrupperna. Skolan följer läroplanen Lgr11. Skolan har en jämn könsfördelning bland personalen och majoriteten av vår fritidspersonal är behöriga fritidspedagoger. Föräldrar är välkomna att ta aktiv del i barnens utbildning och utveckling och skolan har ett bra samarbete med Ängskolans föräldraförening, Ängs FF.

På språkverkstaden Sothönan arbetar specialpedagog/speciallärare och förskollärare med elever med kraftigt försenad eller avvikande tal- och språkutveckling. En logoped anställd av skolan är knuten till gruppen. Undervisningen på språkverkstaden följer läroplanen för grundskolan, men med anpassning av metod, miljö och material utifrån ett språkstörningsperspektiv. 

Integrerad fritidsverksamhet

Vår fritidsverksamhet är integrerad i skolan. Det innebär att barnen tillhör en av våra avdelningar i både omsorg och undervisning.

Även elever från och med årskurs 4 kan nyttja fritidsverksamheten genom fritidsklubben Kulan. Det är en öppen verksamhet vilket innebär att föräldrar och barn själva bestämmer när och hur ofta barnet ska vara där.

Vårt mål med Kulan är att skapa en fast punkt dit eleverna kan komma för att äta mellanmål, ha kul, umgås och delta i aktiviteter efter skoldagens slut, men också få utrymme för att bara vara. Här ska man kunna vara trygg och känna förtroende för varandra.

Senast uppdaterad 15 augusti 2019