Trappan - konstnär: Emil Näsvall

Ängskolan 7-9

Ängskolan 7-9, med cirka 370 elever, är en skola i centrala Sundbyberg med närhet till natur, staden och goda kommunikationer. Det är en grundskola från årskurs 7 till och med årskurs 9.

Trygghet och lärande i fokus

Vår målsättning är en trygg och hälsosam skola med ett vänligt och stödjande klimat, där elever, personal och föräldrar trivs och har ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för lärande. Vi har en professionell personalgrupp med skickliga lärare som verkligen bryr sig om sina elever. Vi jobbar gemensamt för en alltmer pro- och interaktiv skola, där vi värdesätter det kollegiala lärandet. Gemensamt utformas en trygg och lustfylld skoldag med elevernas bästa i fokus. Vi matchar skolans förväntningar på elev och föräldrar med föräldrars och elevers förväntningar på skolan.

Vi vill att alla elever ska känna sig trygga i skolan och få möjlighet att utveckla sina kunskaper i takt med sin egen förmåga. Vi arbetar för att alla elever ska trivas hos oss och minnas skoltiden med glädje. För vårt målinriktade arbete med att främja lika rättigheter och möjligheter och förebygga och förhindra trakasserier har vi ett trygghetsteam och kompisstödjare från varje klass.

Ängsgården är skolans café där man kan köpa mackor och juice, med mera. Här finns också möjlighet att sitta och ta det lugnt med sina kamrater eller snacka lite med Ängsgårdens trevliga personal!

Senast uppdaterad 7 mars 2022