Fritids

För barn i förskoleklass till årskurs 6 erbjuder kommunen fritidshem före och efter skoldagen.

Fritids

För ansökan till fritids vänder du dig direkt till ditt barns skola. Du hittar kontaktuppgifter till grundskolorna här.

Fritids är öppet för skolbarn i förskoleklass till årskurs 6 under skoltid och under lov när de inte har undervisning. Här får eleven gå även om någon av föräldrarna är arbetslös eller hemma för syskons födelse. På fritids stimulerar vi elevernas utveckling och lärande, och erbjuder dem olika aktiviteter.

För en plats på fritids betalar du en månadsavgift enligt en fastställd taxa. Avgiften betalas till Sundbybergs stad (om du är skriven i kommunen) oavsett om ditt barn har en placering inom staden eller utanför.

Läs mer om avgifter fritidsPDF

Ansökan om fritids för barn ej folkbokförda i Sundbyberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritidshem för åk 4-6

Fritidshem för åk 4-6 övergår vid årsskiftet från öppen verksamhet till inskriven verksamhet. Det betyder att verksamheten då blir avgiftsbelagd.

Uppsägning av fritidsplats

Det är två månaders uppsägningstid på fritidsplats och avgiften betalas under uppsägningstiden. Du säger upp en fritidsplats på samma sätt som en förskoleplacering: via e-tjänsten eller på blankett.

Säg upp fritidsplats via e-tjänstlänk till annan webbplats

Säg upp fritidsplats via blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna är öppna för barn från årskurs 4. I Sundbyberg finns det tre fritidsgårdar: Fritiden, Stationen och Hundra74:an.

Aggregat – platsen för kreativt skapande

Aggregat är Sundbybergs kulturverksamhet för dig som är mellan 15 och 25 år och gillar att vara kreativ på din fritid. Här finns bland annat ateljéer, keramikverkstad, danssalar, musikstudio och scen. Kom till oss och berätta vad du vill göra så hjälper vi dig. Aggregat ligger på Kulturcentrum i Hallonbergen C.

Aggregat

Senast uppdaterad 16 januari 2020