Fritids och avgifter

För barn i förskoleklass till årskurs 6 erbjuder kommunen fritidshem före och efter skoldagen. Fritids är inskriven verksamhet. Det betyder att fritidsplaceringen är avgiftsbelagd och fortlöper till och med årskurs 6. Om du inte vill ha kvar fritidsplatsen för ditt barn måste du säga upp platsen. Det är två månaders uppsägningstid och avgiften betalas under uppsägningstiden.

Fritids

För ansökan till fritids vänder du dig direkt till ditt barns skola. Du hittar kontaktuppgifter till grundskolorna här Länk till annan webbplats..

Fritids är öppet för skolbarn i förskoleklass till årskurs 6 under skoltid samt under lov när de inte har undervisning. På fritids stimulerar vi elevernas utveckling och lärande, och erbjuder dem olika aktiviteter. Elever till vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga har inte rätt till fritidsverksamhet, se Sundbybergs stads riktlinjer för barnomsorg.

För en plats på fritids betalar du en månadsavgift enligt en fastställd taxa. Avgiften betalas till Sundbybergs stad (om du är skriven i kommunen) oavsett om ditt barn har en placering inom staden eller utanför.

När barnet har fått en plats lämnar du som vårdnadshavare inkomstuppgift. Vid ändrade inkomster eller ändrade familjeförhållanden lämnar du nya uppgifter. Har du ingen inkomst registrerar du den som 0kr. Om du inte registrerar din inkomst kommer du att få den högsta avgiften.

Lämna inkomstuppgift via e-tjänst Länk till annan webbplats.
Lämna inkomstuppgift på blankett Länk till annan webbplats.

Din avgift grundar sig på:

  • Den sammanlagda inkomsten i hushållet (där barnet är folkbokfört), oavsett familjerelationer.
  • Hur många barn i hushållet som har plats i förskola, familjedaghem och fritidshem.

Ansökan om fritids för barn ej folkbokförda i Sundbyberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning av fritidsplats

Det är två månaders uppsägningstid på fritidsplats och avgiften betalas under uppsägningstiden. Du säger upp en fritidsplats på samma sätt som en förskoleplacering: via e-tjänsten eller på blankett.

Säg upp fritidsplats via e-tjänst Länk till annan webbplats.
Säg upp fritidsplats via blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna är öppna för barn från årskurs 4. I Sundbyberg finns det tre fritidsgårdar: Fritiden, Stationen och Hundra74:an.

Senast uppdaterad 5 maj 2021