Kontakt elevhälsa

Helena Jarlbro, skolsköterska

Helena Jarlbo
Skolsköterska
Duvboskolan, S:t Martins gymnasium Rissneleden
08-706 67 09
helena.jarlbo@sundbyberg.se

Ylva Leikman

Ylva Leikman
Skolsköterska
Ängskolan F-6 och 7-9
08-706 66 68
ylva.leikman@sundbyberg.se

Jenny Lång
Skolsköterska
Grönkullaskolan
08-706 87 73
jenny.lang@sundbyberg.se

Cecilia Lyen, skolsköterska

Katarina Spik
Skolsköterska
Lilla Alby skola, Grönkullaskolan
08-706 65 26
katarina.spik@sundbyberg.se

Eva Lena Åslund
Skolsköterska
Ursvikskolan, Risöskolan
08-706 87 05
evalena.aslund@sundbyberg.se

Farhiya Mohamud Ali
Skolsköterska
Örskolan,
Ängskolan F-6 och 7-9
08-706 68 40
farhiya.mohamudali@sundbyberg.se

Lena Petersén, skolkurator

Lena Petersén
Skolkurator
Ängskolan 7-9
08-706 86 37
lena.petersen@sundbyberg.se

Linda Delvert, skolkurator

Lina Delvert
Skolkurator
Ängskolan F-6, Risöskolan
08-706 66 12
lina.delvert@sundbyberg.se


Anette Sigfrids
Skolkurator
Kymlingeskolan, S:t Martins gymnasium Englundavägen
08-706 87 75
anette.sigfrids@sundbyberg.se

Evelina Plantin
Skolkurator
Lilla Alby skola, Örskolan
08-706 88 61 evelina.plantin@sundbyberg.se

Emma Gustavsson
Skolkurator
Duvboskolan, Ursvikskolan
08-706 85 16
emma.gustavsson@sundbyberg.se

Maria Jernberg, skolpsykolog

Maria Jernberg
Skolpsykolog
Tjänstledig
08-706 87 74
maria.jernberg@sundbyberg.se

Love Linder, skolpsykolog

Oline Jung Ståhle
Skolpsykolog
Grönkullaskolan, Lilla Alby skola
08-706 87 74
oline.jungstahle@sundbyberg.se

Love Linder, skolpsykolog

Love Linder
Skolpsykolog
Ängskolan F-6 och 7-9, Örskolan
08-706 85 58
love.linder@sundbyberg.se

Kalle Hörnström
Skolpsykolog
Ursvikskolan, Örskolan, Duvboskolan, Risöskolan
08-706 66 74
kalle.hornstrom@sundbyberg.se

Mona Karlsson, specialpedagog

Mona Karlsson
Skoldatateket
Specialpedagog inriktning tal och språk i alla stadens grundskolor
08-706 67 10
mona.karlsson@sundbyberg.se

Linda Hallberg
Specialpedagog inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
08-706 61 74
linda.hallberg2@sundbyberg.se

Per Håkansson
Skolläkare
Nås via skolsköterskan i ditt barns skola

Senast uppdaterad 21 augusti 2020