Kontakt elevhälsa

Helena Jarlbro, skolsköterska

Helena Jarlbo
Skolsköterska
Duvboskolan, S:t Martins gymnasium Rissneleden
08-706 67 09
helena.jarlbo@sundbyberg.se

Ylva Leikman

Ylva Leikman
Skolsköterska
Ängskolan F-6 och 7-9
08-706 66 68
ylva.leikman@sundbyberg.se

Jenny Lång
Skolsköterska
Grönkullaskolan, Risöskolan
08-706 87 73
jenny.lang@sundbyberg.se

Cecilia Lyen, skolsköterska

Cecilia Lyen
Skolsköterska
Lilla Alby skola, Örskolan
08-706 65 26
cecilia.lyen@sundbyberg.se

Eva Lena Åslund
Skolsköterska
Kymlingeskolan, Ursvikskolan
08-706 87 05
evalena.aslund@sundbyberg.se

Anna Vehmonen
Skolsköterska
Grönkullaskolan,
Ängskolan F-6 och 7-9
08-706 68 40
anna.vehmonen@sundbyberg.se

Elham Norouzi
Studie- och yrkesvägledare/kurator
Grönkullaskolan,
08-706 87 96
elham.norouzi@sundbyberg.se

Maria Celander
Skolsköterska
S:t Martins gymnasium Englundavägen
08-706 68 41
maria.celander@sundbyberg.se

Lena Petersén, skolkurator

Lena Petersén
Skolkurator
Ängskolan F-6 och 7-9
08-706 86 37
lena.petersen@sundbyberg.se

Linda Delvert, skolkurator

Lina Delvert
Skolkurator
Duvboskolan, Ängskolan F-6
08-706 66 12
lina.delvert@sundbyberg.se


Anette Sigfrids
Skolkurator
Kymlingeskolan, Risöskolan, Ursvikskolan, S:t Martins gymnasium Englundavägen
08-706 87 75
anette.sigfrids@sundbyberg.se

Evelina Plantin
Skolkurator
Lilla Alby skola, Örskolan, Grönkullaskolan
08-706 88 61 evelina.plantin@sundbyberg.se

Emma Gustavsson
Skolkurator
S:t Martins gymnasium Rissneleden
08-706 85 16
emma.gustavsson@sundbyberg.se

Maria Jernberg, skolpsykolog

Maria Jernberg
Skolpsykolog
Grönkullaskolan, Lilla Alby skola, Risöskolan
08-706 87 74
maria.jernberg@sundbyberg.se

Love Linder, skolpsykolog

Love Linder
Skolpsykolog
Ängskolan F-6 och 7-9, Örskolan
08-706 85 58
love.linder@sundbyberg.se


Kalle Hörnström
Skolpsykolog
Ursvikskolan, Örskolan, Duvboskolan
08-706 66 74
kalle.hornstrom@sundbyberg.se

Mona Karlsson, specialpedagog

Mona Karlsson
Skoldatateket
Specialpedagog inriktning tal och språk i alla stadens grundskolor
08-706 67 10
mona.karlsson@sundbyberg.se

Susann Drougge Rådström
Skoldatateket
Specialpedagog inriktning dyslexi och läs- och skrivinlärning
08-706 66 84
susann.drouggeradstrom@sundbyberg.se

Linda Hallberg
Specialpedagog inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
08-706 61 74
linda.hallberg2@sundbyberg.se

Per Håkansson
Skolläkare
Nås via skolsköterskan i ditt barns skola

Senast uppdaterad 13 september 2019