Betyg, omdömen och utvecklingssamtalssamtal

För att eleven ska kunna utvecklas och nå goda resultat är det viktigt att vi utvärderar och informerar om hur arbetet går i skolan.

Skriftliga omdömen

Från årskurs ett till fem får ditt barn skriftliga omdömen en gång per läsår. Omdömet sammanfattar vilka kunskaper eleven har och vad som behöver utvecklas för att det ska gå bra för eleven i skolan.

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuds du och ditt barn in till utvecklingssamtal med barnets klasslärare eller mentor. Vid samtalet informeras ni om barnets kunskapsutveckling och sociala utveckling, samt vilka insatser som behöver göras för att barnet ska uppfylla kunskapskraven.

Betyg

Från och med årskurs 6 får barnet betyg. När betygen sätts görs en likvärdig bedömning. Bedömningen grundar sig på hur väl målen uppfylls i varje ämne. Barnets resultat på de nationella proven påverkar betygen. Betygsskalan har sex steg från A (högsta betyg) till E (lägsta betyg) samt F (icke godkänt.).

Folder: Dags för betyg - information till vårdnadshavarePDF

Film om betyg - så funkar detlänk till annan webbplats

Information om betygssystemet hos Skolverketlänk till annan webbplats

På Skolverkets statistiksidor kan du jämföra betyg i olika skolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 11 oktober 2019