Grundskola och grundsärskola

Sundbyberg har åtta kommunala grundskolor, en grundsärskola och fem fristående skolor. I grundskolan och grundsärskolan ingår förskoleklass och skolåren 1 till 9.

Förskoleklass

Det år barnet fyller sex år ansöker du om plats i förskoleklass. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera barnets utveckling och lärande och förbereda för fortsatt utbildning.

Grundskola

Sundbyberg har åtta kommunala grundskolor och tre fristående skolor. I grundskolan ingår förskoleklass och skolåren 1 till 9.

Grundsärskola

Barn som inte kan gå i grundskolan på grund av utvecklingsstörning har rätt att gå i grundsärskola. I grundsärskolan sker undervisning i mindre grupper och enligt egen läroplan.

Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshemmen är öppna för skolbarn i förskoleklass till årskurs 3 under skoltid och under lov när de inte har undervisning. Fritidshemmet ska komplettera skolan, stimulera elevernas utveckling och lärande. Fritidsklubben erbjuder verksamhet efter skoldagens slut för elever i årskurs 4-6.

Ansöka till grundskola

Du som har barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 ansöker om skolplats i början av varje kalenderår. Information om detta skickas ut till berörda föräldrar i slutet av varje kalenderår.

Om du flyttar till Sundbyberg, eller av annan anledning vill byta skola för ditt barn ska du göra en ansökan om skolbyte.

Senast uppdaterad 2 april 2019