Grundskola och grundsärskola

Sundbyberg har åtta kommunala grundskolor, en grundsärskola och fem fristående skolor. I grundskolan och grundsärskolan ingår förskoleklass och skolåren 1 till 9.

Förskoleklass

Det år barnet fyller sex år ansöker du om plats i förskoleklass. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera barnets utveckling och lärande och förbereda för fortsatt utbildning.

Grundskola

Sundbyberg har åtta kommunala grundskolor och fem fristående skolor. I grundskolan ingår förskoleklass och skolåren 1 till 9.

Grundsärskola

Barn som inte kan gå i grundskolan på grund av utvecklingsstörning har rätt att gå i grundsärskola. I grundsärskolan sker undervisning i mindre grupper och enligt egen läroplan.

Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshemmen är öppna för skolbarn i förskoleklass till årskurs 3 under skoltid och under lov när de inte har undervisning. Fritidshemmet ska komplettera skolan, stimulera elevernas utveckling och lärande. Fritidsklubben erbjuder verksamhet efter skoldagens slut för elever i årskurs 4-6.

Från årsskiftet går fritidsklubben över till inskriven verksamhet. Detta betyder att verksamheten är öppen under skoltid och lov och att den blir avgiftsbelagd.

Ansöka till grundskola

Du som har barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 ansöker om skolplats i början av varje kalenderår. Information om detta skickas ut till berörda föräldrar i slutet av varje kalenderår.

Om du flyttar till Sundbyberg, eller av annan anledning vill byta skola för ditt barn ska du göra en ansökan om skolbyte.

Senast uppdaterad 10 maj 2021