Skolbyte

Vid önskemål om att byta mellan de kommunala skolorna i staden, eller om du är nyinflyttad i kommunen, behöver du ansöka om skolbyte.

Önskemål om att byta skola

När du bor i Sundbybergs stad och vill byta kommunal skola loggar du in i e-tjänsten (se längre ner) för förskola och skola och gör en ansökan. Saknar du bank-id kan du göra ansökan via blankett.

Tänk på att ha aktuella kontaktuppgifter i e-tjänsten så vi har möjlighet att kontakta dig om det skulle behövas.

Skolgång för nyanlända elever

Nyanlända barn har rätt till skolgång i Sverige. För att få skolplats i Sundbyberg, kontakta Sundbybergs Globala på globala@sundbyberg.se och ange:

  • Barnets namn
  • Födelsedatum
  • Språk (modersmål och/eller skolspråk)
  • Kontaktpersonens namn och telefonnummer

Sundbybergs Globala genomför ett ”lära känna-samtal” med den nyanlända eleven och dess föräldrar/vårdnadshavare. På mötet informeras familjen om det demokratiska svenska skolsystemet.

Tänk på att uppdatera dina kontaktuppgifter i e-tjänsten så vi kan kontakta dig gällande ansökan.

Om du är nyinflyttad och behöver skolplacering vänligen kontakta oss via mejl på bou@sundbyberg.se

Problem att logga in?

Om du inte har möjlighet att logga in i e-tjänsten, mejla till bou@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 3 maj 2023