Utförare - bidrag och övrig information

Information om ersättning och grundbelopp till förskolor.

Förskolenämnden ska enligt lag årligen besluta om ett bidrag till enskilda huvudmän för förskola och pedagogisk omsorg.

Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. För barn/elever som börjar i utbildning eller annan pedagogisk verksamhet under kalenderåret ska hemkommunen besluta om bidraget omgående.

Grundbeloppet och ersättningen för barn inom förskolan följer reglerna om bidrag på lika villkor. Detta innebär att de resurser som tillförs den egna verksamheten även betalas ut till annan regi.

Beslut om grundbeloppen finns under relaterat innehåll.
I ersättning till annan regi som inte är kommun tillkommer även ett bidrag för mervärdesskatt om 6 procent.

För att få behörighet till portalen visa ersättning fyll i blanketten Registrering behörighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skicka till bou@sundbyberg.se.

Fakturering

Faktura skickas endast vid överenskommelse.

Ny lag om e-fakturor

Från 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura, e-faktura.

Två olika sätt att skicka e-faktura

Det går att skicka e-faktura till Sundbybergs stad antingen till vår PEPPOL-adress eller via vår VAN-leverantör Pagero.

E-fakturan måste ha en referenskod som består av en bokstav och fyra siffror. Ange referenskoden i fakturans referensfält. Referenskoden skrivs i följd utan mellanslag.

Leverans via PEPPOL Länk till annan webbplats.

PEPPOL-adress 0007: 2120000175

Leverans via VAN-leverantör (svefaktura)

E-fakturaadress (momsreg./VAT): SE212000017501
E-fakturaadress (GLN): 7362120000173

Frågor kring e-fakturor?

Hör av dig till fakturacentralen@sundbyberg.se för alla faktura-relaterade frågor.

Fakturaadress
Sundbybergs stad
Box 950
831 29 Östersund
Referenskod B1220 ska anges på fakturan.

Övrig information

Allmänna råd för familjedaghem Länk till annan webbplats.

Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 5 april 2022