Utförare - bidrag och övrig information

Här samlas information för dig som är utförare av förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg, kommunal eller fristående.

Ekonomiskt bidrag till förskolor 2019


Bidrag per barn och månad


Kommunal regi,
bidrag per månad kronor

Fristående förskolor,
bidrag per månad kronor

Barn 1-2 år

12 408

13 153

Barn 3-5 år

10 077

10 682


Modersmålsstöd 233 kronor per barn och månad

Barnomsorgsavgift betalar vårdnadshavarna direkt till Sundbybergs stad.

Ersättning januari till och med juni 2019

  • Barn 1-2 år är födda 2018, 2017 och 2016
  • Barn 3-5 år är födda 2015, 2014 och 2013

Ersättning juli till och med december 2019

  • Barn 1-2 år är födda 2018 och 2017
  • Barn 3-5 år är födda 2016, 2015 och 2014

Sundbyberg har övergått till utbetalning av ersättning. Detta innebär att inga fakturor skickas.

Underlaget beräknas mellan den 2:e och den 5:e varje månad. Sedan har utförare fem arbetsdagar att kontrollera underlaget.
Om underlaget inte stämmer ska detta meddelas till handläggare. Korrigering sker månaden efter.
Varje månad utbetalas en preliminär ersättning för innevarande månad och en slutlig med korrigeringar från föregående månad.

Korrigeringar sker endast en månad bakåt.

Ersättningen grundas på det antal barn/elever som finns inskrivna i verksamheten den 15:e varje månad. Om mätdatum infaller på en helgdag räknas antalet inskrivna barn/elever måndagen därefter.

Undantag från principen:

  • För juni månad betalas ersättning för samma antal inskrivna barn som vid mätdatumet 15 maj.
  • För juli månad betalas ersättning för samma antal inskrivna barn/elever som vid mätdatumet 22 augusti.

Ersättningen utbetalas senast den 23:e varje månad.
I bidragsbeloppen till fristående skolor ingår en momskompensation med 6 procent som särredovisas vid utbetalning av ersättningen.

För att utbetalning ska ske för juli månad krävs att förskolan under första delen av året bedrivit verksamhet i motsvarande omfattning för barn folkbokförda i Sundbyberg.

Fakturering

Faktura skickas endast vid överenskommelse.

Ny lag om e-fakturor

Från 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura, e-faktura.

Två olika sätt att skicka e-faktura

Det går att skicka e-faktura till Sundbybergs stad antingen till vår PEPPOL-adress eller via vår VAN-leverantör Pagero.

E-fakturan måste ha en referenskod som består av en bokstav och fyra siffror. Ange referenskoden i fakturans referensfält. Referenskoden skrivs i följd utan mellanslag.

Leverans via PEPPOLlänk till annan webbplats

PEPPOL-adress 0007: 2120000175

Leverans via VAN-leverantör (svefaktura)

E-fakturaadress (momsreg./VAT): SE212000017501
E-fakturaadress (GLN): 7362120000173

Frågor kring e-fakturor?

Hör av dig till fakturacentralen@sundbyberg.se för alla faktura-relaterade frågor.

Fakturaadress
Sundbybergs stad
Box 950
831 29 Östersund
Referenskod ska anges på fakturan.

  • B1210 ska anges på fakturan om förskolan finns utanför Sundbyberg
  • B1220 ska anges på fakturan om förskolan finns i Sundbyberg
  • B1800 tilläggsbelopp förskolan

Övrig information

Allmänna råd för familjedaghemlänk till annan webbplats

Läroplan för förskolanlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 3 juli 2019