Reviderade riktlinjer för barnomsorg 2021

De nya riktlinjerna innebär bland annat förändringar av allmän förskola samt förändringar i vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetslösa.

Tillämpningarna gällande vistelsetiden för föräldralediga och arbetslösa träder i kraft 2021-05-01, övriga riktlinjer tillämpas från 2021-01-01.

Från 2021-05-01 revideras riktlinjerna av vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetssökande till 15h/vecka. Föräldralediga och arbetssökande vårdnadshavare kan omvandla sitt barns placering på femton timmar per vecka hela året till tjugofem timmar per vecka under skolans läsår. Detta sker i överenskommelse med förskolan.

De nya tillämpningarna, kring allmän förskola och förändrad vistelsetid hittar du i dokumentet riktlinjer Pdf, 724.3 kB. på sidan Förskolans riktlinjer.

Har du frågor kring de nya tillämpningarna hänvisar vi i första hand till vidare information på vår hemsida Förskola och pedagogisk omsorg - Sundbybergs stad Länk till annan webbplats..

Du är välkommen att kontakta sektorn för lärande och bildning på bou@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 18 januari 2022