Reviderade riktlinjer för barnomsorg 2021

De nya riktlinjerna innebär bland annat förändringar av allmän förskola samt förändringar i vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetslösa.

Tillämpningarna gällande vistelsetiden för föräldralediga och arbetslösa träder i kraft 2021-05-01, övriga riktlinjer tillämpas från 2021-01-01.

Sundbyberg går över till att erbjuda 525 timmar avgiftsfri allmän förskola per år, vilket motsvarar 15 timmar per vecka under skolans läsår. För barn som omfattas av den allmänna förskolan, men som går mer än 15 timmar på förskola per vecka, görs en avgiftsreducering motsvarande 1/4 av maxtaxan.

Från 2021-05-01 revideras riktlinjerna av vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetssökande till 15h/vecka. Föräldralediga och arbetssökande vårdnadshavare kan omvandla sitt barns placering på femton timmar per vecka hela året till tjugofem timmar per vecka under skolans läsår. Detta sker i överenskommelse med förskolan.

De nya tillämpningarna, kring allmän förskola och förändrad vistelsetid hittar du i dokumentet riktlinjerPDF på vår hemsida: Avgift förskola - Sundbybergs stadlänk till annan webbplats

Har du frågor kring de nya tillämpningarna hänvisar vi i första hand till vidare information på vår hemsida Förskola och pedagogisk omsorg - Sundbybergs stadlänk till annan webbplats.

Du är välkommen att kontakta barn- och utbildningsförvaltningen på bou@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 25 januari 2021