Kvalitet i förskolan

Både kommunen som huvudman och varje förskola ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Årlig undersökning

Som ett led i kvalitetsarbetet genomför vi varje år en enkät. Där tillfrågas föräldrar till barn i förskolan och den pedagogiska omsorgen om vad de tycker om verksamheten.

Resultat av undersökning

Resultatet är en del av det underlag som används för utvecklingsarbetet inom förskolor i kommunen.  Frågorna ska ta reda på hur väl förskolor genomför det uppdrag som finns både nationellt och kommunalt.

Alla föräldrar till barn som går i förskola och pedagogisk omsorg får möjlighet att svara.

Undersökning förskola 2019
Undersökning förskola 2021

Senast uppdaterad 9 juni 2021