Kvalitet i förskolan

Både kommunen som huvudman och varje förskola ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Årlig undersökning

Som ett led i kvalitetsarbetet genomför vi varje år en enkät. Där tillfrågas föräldrar till barn i förskolan och den pedagogiska omsorgen om vad de tycker om verksamheten.

Resultat undersökning 2018

Resultatet är en del av det underlag som används för utvecklingsarbetet inom förskolor i kommunen.  Frågorna ska ta reda på hur väl förskolor genomför det uppdrag som finns både nationellt och kommunalt.

Alla föräldrar till barn som går i förskola och pedagogisk omsorg har haft möjlighet att svara.

Sammanslaget resultat

Föräldrar kommunala förskolor totaltPDF
Föräldrar fristående förskolor totaltPDF

Fristående förskolors resultat

BadankanPDF
HamnenPDF
IftinPDF
LinetPDF
Lysande förskolanPDF
MimerPDF
PiratenPDF
RedetPDF
SolgläntanPDF
Stella NovaPDF
TigerungenPDF
Vittra BrotorpPDF
ÄlvkvarnsskolanPDF

Kommunala förskolors resultat

BlåklockanPDF
BävernPDF
DimslöjanPDF
EddagårdPDF
EkbackenPDF
EkorrenPDF
ForskarenPDF
GranatäppletPDF
HagabergsgårdenPDF
KarusellenPDF
KlippanPDF
KullenPDF
LekplatsvägenPDF
Lilla UrsvikPDF
LärkanPDF
MilotPDF
Milot FinskaPDF
NeptunusPDF
OpalenPDF
PjäsbackenPDF
PlutoPDF
PolarisPDF
SaturnusPDF
SleipnerPDF
Ugglan
VargenPDF
ViggenPDF
VitsippanPDF
Västra BrotorpPDF

FamiljedaghemPDF (pedagogisk omsorg)

Senast uppdaterad 21 december 2018