Kvalitet i förskolan

Både kommunen som huvudman och varje förskola ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Årlig undersökning

Som ett led i kvalitetsarbetet genomför vi varje år en enkät. Där tillfrågas föräldrar till barn i förskolan och den pedagogiska omsorgen om vad de tycker om verksamheten.

Resultat undersökning 2019

Resultatet är en del av det underlag som används för utvecklingsarbetet inom förskolor i kommunen.  Frågorna ska ta reda på hur väl förskolor genomför det uppdrag som finns både nationellt och kommunalt.

Alla föräldrar till barn som går i förskola och pedagogisk omsorg har haft möjlighet att svara.

Sammanslaget resultat

Föräldrar kommunala förskolor totaltlänk till annan webbplats
Föräldrar fristående förskolor totaltlänk till annan webbplats

Fristående förskolors resultat

Badankanlänk till annan webbplats
Hamnenlänk till annan webbplats
Iftinlänk till annan webbplats
Linetlänk till annan webbplats
Lysande förskolanlänk till annan webbplats
Mimerlänk till annan webbplats
Piratenlänk till annan webbplats
Redetlänk till annan webbplats
Solgläntanlänk till annan webbplats
Stella Novalänk till annan webbplats
Tigerungenlänk till annan webbplats
Vittra Brotorplänk till annan webbplats
Älvkvarnsskolanlänk till annan webbplats

Kommunala förskolors resultat

Blåklockanlänk till annan webbplats
Bävernlänk till annan webbplats
Dimslöjanlänk till annan webbplats
Eddagårdlänk till annan webbplats
Ekbackenlänk till annan webbplats
Ekorrenlänk till annan webbplats
Forskarenlänk till annan webbplats
Granatäppletlänk till annan webbplats
Hagabergsgårdenlänk till annan webbplats
Karusellenlänk till annan webbplats
Klippanlänk till annan webbplats
Kullenlänk till annan webbplats
Lekplatsvägenlänk till annan webbplats
Lilla Ursviklänk till annan webbplats
Lärkanlänk till annan webbplats
Milotlänk till annan webbplats
Milot Finskalänk till annan webbplats
Neptunuslänk till annan webbplats
Opalenlänk till annan webbplats
Pjäsbackenlänk till annan webbplats
Plutolänk till annan webbplats
Polarislänk till annan webbplats
Sleipnerlänk till annan webbplats
Ugglan
Vargenlänk till annan webbplats
Viggenlänk till annan webbplats
Vitsippanlänk till annan webbplats
Västra Brotorplänk till annan webbplats

Familjedaghemlänk till annan webbplats (pedagogisk omsorg)

Senast uppdaterad 20 november 2019