Vitsippan

Förskolan Vitsippan ligger på Bergshöjden nära Rissne ängar, ett stort grönområde.

Barnen är indelade i två baser i åldern 1-5 år men är ofta indelade i mindre grupper under dagarna.

Barn och pedagoger utforskar och skapar mening tillsammans. De pedagogiska miljöerna utvecklas för att kunna erbjuda en verksamhet som utgår ifrån barnens förmågor och intressen..

Senast uppdaterad 19 augusti 2019