Viggen

Förskolan Viggen ingår i samma enhet som, Vargens och Lärkans förskolor, tillsammans med Ugglans heldygnsomsorg. Enheten ligger i centrala Sundbyberg, på gångavstånd finns naturområdena Golfängarna och Lötsjön.

Förskolan Viggen ligger på bottenvåningen i Ängskolans (Hus Viggen), i ljusa och luftiga lokaler.

Viggens förskola är uppdelad i två baser. En bas för åldrarna 1–3 år och en för åldrarna 3-5 år. Vi delar in barnen i mindre sammanhang, under dagen och tar tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära, i våra projekt.

Vi strävar mot en Reggio Emilia pedagogisk inriktning och arbetar projektinriktat utifrån teman. Barnen är ofta indelade i mindre grupper.

Senast uppdaterad 28 april 2022