Viggen

Förskolan Viggen ligger på bottenvåningen i ett av Ängskolans hus i ljusa och luftiga lokaler.

Viggens förskola är uppdelad i två baser. En bas för åldrarna 1-3 år och en för åldrarna 3-5 år. Varje bas är uppdelad i mindre grupper.

Vi arbetar projektinriktat utifrån teman och har ofta barnen indelade i små grupper.

Senast uppdaterad 28 juli 2020