Västra Brotorp

Förskolan Västra Brotorp är för närvarande utrymd då ny permanent förskola planeras. Förskolan ingår i samma enhet som Kvarnkullen, Lilla Ursviks förskola och förskolan Forskaren.

Barnen på Västra Brotorps förskola flyttades under våren 2021 till Kvarnkullens förskola.

Beslut om projektering för ny förskola vid Västra Brotorps placering har fattats av kommunfullmäktige i december 2021. En ny förskola kan tidigast stå klar om cirka två år med reservation för ändringar i beslut.

Senast uppdaterad 11 januari 2022