Västra Brotorp

Förskolan Västra Brotorp är för närvarande utrymd i väntan på beslut om åtgärder. Förskolan ingår i samma enhet som Kvarnkullen, Lilla Ursviks förskola och förskolan Forskaren.

Barnen på Västra Brotorps förskola flyttades under våren 2021 till Kvarnkullens förskola.

Beslutet om Västra Brotorps nya förskola är ej fattat än - projektering av förskolan pågår efter evakueringen till Kvarnkullen. Mer information kommer.

Senast uppdaterad 16 september 2021