Vargen

Förskolan Vargen ligger i Storskogen, på gångavstånd finns naturområdena Golfängarna och Lötsjön. På förskolan finns fyra baser: Haren och Räven för barn 1–3 år, Björnen och Älgen för barn 3–5 år.

Vi arbetar medvetet för att öka barns delaktighet och inflytande på förskolan och använda vår pedagogiska lärmiljö som den tredje pedagogen, genom att dela in barnen i mindre sammanhang under dagen och ta tillvara på barnens nyfikenhet och lust att lära i våra projekt.

Förskolan Vargen delar en Reggio Emilia pedagogisk filosofi och erbjuder en förskola i vår tid, en demokratiskmötesplats för hopp, kreativitet och en hållbar framtid. Vi arbetar med projektarbeten, där barnens inflytande över innehåll, material och upplägg är grunden. Utifrån barnens tankar och intressen, ger vi dem nya utmaningar och följer upp deras lärande processer.

Senast uppdaterad 6 oktober 2022