Vargen

Vargen ligger i Storskogen nära naturområdena Golfängarna och Lötsjön. Vi har nära till kommunala färdmedel.

På förskolan finns fyra baser, två för barn i åldern 1-3 och två för lite äldre barn, 3-5 år.

Vargen har Reggio Emilia som pedagogisk inriktning. Vi arbetar projektinriktat med ett gemensamt tema och försöker utveckla barnens nyfikenhet, intressen och tankar.

Senast uppdaterad 20 mars 2020