Vargen

Förskolan Vargen ingår i samma enhet som Lärkans och Viggens förskolor, tillsammans med Ugglans heldygnsomsorg. Enheten ligger i centrala Sundbyberg, på gångavstånd finns naturområdena Golfängarna och Lötsjön.

På förskolan finns fyra baser, Haren och Räven för barn i åldern 1-3 och Björnen och Älgen för äldre barn, 3-5 år. Vi delar in barnen i mindre sammanhang under dagen och tar tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära i våra projekt.

Vargen har Reggio Emilia som pedagogisk inriktning. Vi arbetar med projektarbeten, där barnens inflytande över innehåll, material och upplägg är grunden. Utifrån barnens tankar och intressen, ger vi dem nya utmaningar och följer upp deras lärande processer.

Vargen ligger i Storskogen, i en vacker byggnad som är ett Guldcertifierat miljöhus, byggd för våra yngsta medborgare.

Senast uppdaterad 28 april 2022