Saturnus

Saturnus ingår i Pjäsbackens och Skvadronsbackens förskolor som ligger i Rissne, nära allmänna kommunikationer och grönområden. På Saturnus finns två baser med barn i olika åldrar.

Vi arbetar medvetet för att öka barns delaktighet och inflytande på förskolan och använda vår lärmiljö som den tredje pedagogen. Vi erbjuder barnen en meningsfull, språkrik och utforskande miljö, där barnen kan utmanas både individuellt och kollektivt.

Senast uppdaterad 20 mars 2020