Föräldrainformation

Anmäl frånvaro

Ring förskolan om ditt barn är sjukt eller ledigt senast kl 09.00. Kontakta också förskolan dagen innan ditt barn kommer tillbaka efter sjukdom.

Visning av förskolan

Alla visningar är inställda på grund av coronavirusets spridningsrisk.

APT

Följande dagar stänger förskolan kl 16.00 för arbetsplatsträff hösten 2019:

Måndag 9 september

Måndag 7 oktober

Måndag 4 november

Måndag 2 december

Utvecklingsdagar

Följande dag är förskolan stängd hösten 2019:

Måndag 12 augusti

Måndag 28 oktober

Senast uppdaterad 20 mars 2020