Polaris

Förskolan Polaris ligger i södra Rissne med närhet till skogsområden och Rissne ängar. På Polaris finns det två avdelningar med barn i åldrarna 1–5 år.

Vi delar en Reggio Emilia pedagogisk filosofi och erbjuder en förskola i vår tid, en demokratiskmötesplats för hopp, kreativitet och en hållbar framtid.

Vi arbetar medvetet för att öka barns delaktighet och inflytande på förskolan och använda vår pedagogiska lärmiljö som den tredje pedagogen, genom att dela in barnen i mindre sammanhang under dagen och ta tillvara på barnens nyfikenhet och lust att lära i våra projekt. Vi arbetar i projektarbeten, där barnens inflytande över innehåll, material och upplägg är grunden. Utifrån barnens tankar och intressen ger vi dem nya utmaningar och följer deras lärande processer.

På Polaris arbetar vi utifrån ett språkutvecklande arbetssätt där böcker och högläsning är ett naturligt inslag i utbildningen. Pedagogerna har även utbildning i tecken som stöd samt bildstöd för att stötta arbetsminne, förståelse och uttrycksförmåga.

På södra Rissnes förskolor utvecklas och växer våra yngsta medborgare tillsammans – förskolan är en plats att pröva livet – en plats där nutid möter framtid.

Besöka förskolan

För att boka en visning av förskolan kontakta: deniz.karadag@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 21 augusti 2023