Pluto

Förskolan Pluto ligger i södra Rissne med närhet till skogsområden och Rissne ängar. På Pluto finns tre avdelningar med barn i olika åldrar.

Vi delar en Reggio Emilia pedagogisk filosofi och erbjuder en förskola i vår tid, en demokratiskmötesplats för hopp, kreativitet och en hållbar framtid.

Vi arbetar medvetet för att öka barns delaktighet och inflytande på förskolan och använda vår pedagogiska lärmiljö som den tredje pedagogen, genom att dela in barnen i mindre sammanhang under dagen och ta vara på barnens nyfikenhet och lust att lära i våra projekt. Vi arbetar i projektarbeten, där barnens inflytande över innehåll, material och upplägg är grunden.

Utifrån barnens tankar och intressen ger vi dem nya utmaningar och följer deras lärande processer. På södra Rissnes förskolor utvecklas och växer våra yngsta medborgare tillsammans – förskolan är en plats att pröva livet – en plats där nutid möter framtid.

Senast uppdaterad 6 oktober 2022