Pluto

Pluto ingår i Pjäsbackens och Skvadronsbackens förskolor som ligger i Rissne, nära allmänna kommunikationer och grönområden. På Pluto finns tre baser med barn i olika åldrar

Vi arbetar medvetet för att öka barns delaktighet och inflytande på förskolan och använda vår lärmiljö som den tredje pedagogen. Vi erbjuder barnen en meningsfull, språkrik och utforskande miljö, där barnen kan utmanas både individuellt och kollektivt.

Senast uppdaterad 10 juni 2021