Pjäsbacken

Pjäsbacken ingår i Pjäsbackens och Skvadronsbackens förskolor som ligger i Rissne, nära allmänna kommunikationer och grönområden.

Pjäsbackens förskola består av två hus, ett med de äldre barnen och ett med de yngre. Utbildningen bedrivs i två hus - hus Orion och hus Capella. Husen ligger mittemot varandra, endast en vändplan som skiljer dem åt.

Vi arbetar medvetet för att öka barns delaktighet och inflytande på förskolan och använda vår lärmiljö som den tredje pedagogen. Vi erbjuder barnen en meningsfull, språkrik och utforskande miljö, där barnen kan utmanas både individuellt och kollektivt.

Besöka förskolan

Om du önskar komma på besök vänligen ta kontakt med förskolan på telefon:
Hus Capella, Pjäsbacken 15 - 08-706 87 37
Hus Orion Pjäsbacken 22 - 08-706 87 39

Senast uppdaterad 10 maj 2021