Övriga förskolor – Fristående förskolor

I Sundbyberg finns förutom den kommunala förskoleverksamheten fristående förskolor som drivs i privat regi.

Information finns på förskolornas webbplatser. Förskoleavgift betalas enligt maxtaxan på alla fristående förskolor.

Badankan Montessoriförskolalänk till annan webbplats

Högklintavägen 27
172 64 Sundbyberg
08-29 25 31 Tfn tid: 12:30-13:30

Edda Förskola Reggio

Skvadronsbacken 84
174 56 Sundbyberg
070-775 90 77

Förskolan Hamnen Norlandialänk till annan webbplats

Hamngatan 18 C
172 66 Sundbyberg
070-386 94 90

Hästhagen Flerfamiljsystem

Kanalstigen 34
172 75 Sundbyberg
flerfamiljsystemethasthagen@gmail.com
073-699 14 98

Iftin förskolalänk till annan webbplats

Skidbacken 68-70
174 54 Sundbyberg
08-706 63 16

Linet i Ur och Skurlänk till annan webbplats

Ursviksvägen 35
172 76 Sundbyberg
08-29 50 63

Lysande förskolanlänk till annan webbplats

Franstorpsvägen 25
172 66 Sundbyberg
076-024 58 19

Mimers förskola Pysslingenlänk till annan webbplats

Mjölnerbacken 15
174 48 Sundbyberg
070-245 92 06
www.pysslingen.se/mimerlänk till annan webbplats

Förskolan Piraten Norlandialänk till annan webbplats  

Rissneleden 175
174 57 Sundbyberg
073-376 27 42

Redet Föräldrakooperativlänk till annan webbplats

Vackra vägen 14
172 40 Sundbyberg
08-98 19 28

Solgläntan Waldorfförskolalänk till annan webbplats

Ursviksvägen 37
172 76 Sundbyberg
08-29 22 00

Stella Nova förskolalänk till annan webbplats

Rissneleden 25
174 53 Sundbyberg
08-628 22 02

Tigerungen Montessoriförskolalänk till annan webbplats

Lavettvägen 24
174 59 Sundbyberg
08-733 45 97

Vittra Brotorplänk till annan webbplats

Boplatsvägen 1
174 46 Sundbyberg
08-555 861 00

Älvkvarnsskolans förskola Pysslingenlänk till annan webbplats

Marieborgsgatan 12
174 46 Sundbyberg
08-628 12 32

Öppen förskola i enskild regi:
Rissnekyrkans öppna förskolalänk till annan webbplats

Kasernvägen 7
172 59 Sundbyberg
08-733 23 20

Svenska kyrkans öppna förskolalänk till annan webbplats

Församlingshuset
Prästgårdsgatan 11 NB
172 24 Sundbyberg
08-635 34 32

Senast uppdaterad 24 september 2020