Neptunus

Neptunus ingår i Pjäsbackens och Skvadronsbackens förskolor som ligger i Rissne, nära allmänna kommunikationer och skog, ängar samt parker. På Neptunus finns tre baser med barn i olika åldrar.

Vi arbetar medvetet för att öka barns delaktighet och inflytande på förskolan och använda vår lärmiljö som den tredje pedagogen. Vi erbjuder barnen en meningsfull, språkrik och utforskande miljö, där barnen kan utmanas både individuellt och kollektivt.

Besöka förskolan

Om du önskar komma på besök vänligen ta kontakt med förskolan på telefon 08-706 87 45

Senast uppdaterad 1 oktober 2019