Lärkan

Förskolan Lärkan ingår i samma enhet som Vargens och Viggens förskolor, tillsammans med Ugglans heldygnsomsorg. Enheten ligger i centrala Sundbyberg, på gångavstånd finns naturområdena Golfängarna och Lötsjön.

Förskolan har tre baser: Björken för barn i åldern 1–2 år, Linden för barn mellan 2–4 år och Eken bas för de äldsta barnen. Vi delar in barnen i mindre sammanhang under dagen och tar tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära i våra projekt.

Lärkan har Reggio Emilia som pedagogisk inriktning. Vi arbetar med projektarbeten, där barnens inflytande över innehåll, material och upplägg är grunden. Utifrån barnens tankar och intressen, ger vi dem nya utmaningar och följer upp deras lärande processer.

Lärkan är belägen på Tuletorget i ljusa och öppna lokaler.

Senast uppdaterad 28 april 2022