Lärkan

Förskolan Lärkan ligger vid Tuletorget i Storskogen. På gångavstånd finns naturområdena Golfängarna och Lötsjön. På förskolan finns tre baser: Björken för barn i åldern 1–2, Linden för barn i åldern 2–4 och Eken för de allra äldsta barnen.

Vi arbetar medvetet för att öka barns delaktighet och inflytande på förskolan och använda vår pedagogiska lärmiljö som den tredje pedagogen, genom att dela in barnen i mindre sammanhang under dagen och ta tillvara på barnens nyfikenhet och lust att lära i våra projekt.

Förskolan Lärkan delar en Reggio Emilia pedagogisk filosofi och erbjuder en förskola i vår tid, en demokratiskmötesplats för hopp, kreativitet och en hållbar framtid. Vi arbetar med projektarbeten, där barnens inflytande över innehåll, material och upplägg är grunden. Utifrån barnens tankar och intressen, ger vi dem nya utmaningar och följer upp deras lärande processer.

Introduktion

När ditt barn börjar förskolan har vi en introduktionsperiod. Det innebär att man som förälder, är med sitt barn under tre dagar på förskolan. Tiden kan variera beroende på barnets ålder och behov.

För att boka visning av förskolan kontakta malin.svensson2@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 14 augusti 2023