Lärkan

Förskolan Lärkan är belägen på Tuletorget i Sundbyberg. På gångavstånd finns naturområdena Golfängarna och Lötsjön.

Förskolan har tre baser: en för barn i 1-2 års ålder, en för barn mellan 2,5 och 4 år och en bas för de äldsta barnen. Varje bas delas upp i mindre projektgrupper med två till tre pedagoger i varje grupp.

Lärkan har Reggio Emilia som pedagogisk inriktning. Vi arbetar med projektarbeten där barnens inflytande över innehåll, material och upplägg är grunden. Utifrån barnens tankar och intressen ger vi dem nya utmaningar.

Senast uppdaterad 16 juni 2020